För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

Författare: Redaktion Sida 2 av 5

Umgängesrätt – för barnens skull

I Sverige så har en oroväckande trend kunnat skönjas under senare år. En trist sak som hör ihop med en betydligt mer positiv sådan: vi gifter oss i en större utsträckning, men antalet skilsmässor har också ökat markant. Kanske är det så att många väljer att gifta sig på lite för lösa grunder och möjligen är det så att många inte är beredda att kämpa för att hålla äktenskapet vid liv?

Det senare är en intressant fråga då den på många sätt sammanfattar livet genom att visa att det inte enbart handlar om höga berg; det finns även djupa dalar som man måste kämpa för att ta sig upp ifrån. Kanske kan saker som familjeterapi, rådgivning och annan extern hjälp vara en bättre lösning än att skilja sig så fort någonting inträffar som inte faller en på läppen? Här spekulerar vi naturligtvis och vi ska tillägga att en skilsmässa alltid är en bättre lösning än att stanna i ett dåligt äktenskap där ingen bättring är möjlig.

Men, det vi ska fokusera på här är de som allt som oftast hamnar i kläm i samband med en skilsmässa: barnen. Att se sina föräldrar skiljas är tufft och som förälder så måste man se separationen genom barnens ögon: hur hanterar jag situationen, hur kan jag informera och hur kan vi – gemensamt – se till att processen faller väl ut och där barnens skada blir minimal? Umgängesrätt är en viktig ingrediens i detta.

Man kan inte utesluta den andra föräldern från sina barn och man kan inte frånta barnens sin rätt till båda sina föräldrar. Som part i en skilsmässa så är det nämligen lätt att förblindas av sin egen ilska och där man låter det personliga hatet stå över allt annat: man försvårar, man jävlas och man använder barnen som verktyg för att skada den andre. Gör man det så är man ingen bra förälder och det är också en sak som kan komma att avgöras i domstol.

En vårdnadstvist stoppar inte umgängesrätt

En annan trist sak i Sverige är nämligen det faktum att antalet vårdnadstvister ökar och där den ene föräldern stämmer den andre i hopp om ensam vårdnad. Man ska veta att en vårdnadstvist (som naturligtvis kan vara ytterst nödvändig också – vid hot, våld, övergrepp och annat) inte kommer att utesluta den andra föräldern; något som många verkar tro.

Vinner man vårdnaden som mamma så innebär det full makt över barnen och där man kan bestämma om pappans fortsatta del i deras liv. Så verkar många resonera och söker därför ensam vårdnad som någon typ av hämnd eller maktdemonstration.

Faktum är emellertid att vår umgängesrätt fortfarande gäller och att mamman – trots att hon har ensam vårdnad – inte kan utesluta pappan från barnens liv och framtid. Däremot får pappan inte vara med och fatta viktiga beslut gällande barnens framtid. Umgängesrätt står dock kvar – och i och med att många går in i en vårdnadstvist med syfte att utestänga den andra föräldern så skulle vi mana till eftertanke.

Samarbetssamtal löser upp knutar

Bättre är att försöka hitta en lösning genom andra vägar och där man kanske får ta hjälp med att sätta ihop ett tydligt schema gällande barnens tid hos respektive förälder, när hämtning och lämning ska ske samt hur kommunikationen kan förbättras mellan föräldrarna – mail, sms eller andra lösningar där fysisk kontakt inte behöver ske.

Ett samarbetssamtal hos kommunen brukar lösa upp väldigt många knutar gällande det framtida umgänget och logistiken kring allt som rör barnen. Dessa är gratis och föregår alltid en skilsmässa. Från rättens sida ser man alltid att barnens bästa är fortsatt gemensam vårdnad och lika stort umgänge med både mamma och pappa. Där är samarbetssamtal en viktig nyckel. Här kan du läsa mer om umgängesrätt: https://www.umgängesrätt.com.

Fler asylrättsadvokater ger större rättssäkerhet

Det är nog ingen av oss som kan tänka oss in i den situation som har lett till att någon flyr från sitt hemland, och väljer att smugglas in i ett land genom att sitta i ett trångt utrymme i en lastbil. Ändå är det tusentals människor som gör så, och ännu många, många fler som flyr till sina grannländer, och väljer att bo i ett tält, tätt, tätt sammanpackade med andra främlingar. De har flytt från sina hem, sina jobb, och har bara tagit med sig en liten väska med det allra mest nödvändiga.

De allra flesta stannar kvar

Det var bland annat om detta som professor Hans Rosling försökte beskriva medan han ännu levde. Även om det kommer många flyktingar hit till vår kalla Nord, är det så många fler som stannar kvar i någon av de många länder som gränsar till oroshärdar och krig. Vi människor lyfter sällan blicken högre än den egna naveln och riskerar tro att det bara är Sverige som tar emot flyktingar som söker asyl. Och de som söker asyl har verkligen skäl att göra så. Så annorlunda är vi inte, vi människor att vi känner lockelse att smugglas i en trång lastbil och tar oss över Medelhavet i en gummibåt som riskerar att sjunka om det inte vore för att de är desperata. Däremot, kan vi inte ta emot alla. Tyvärr måste vi välja och räkna med att det finns andra länder som tar emot flyktingar.

Många blir inte trodda i Sverige

När de sedan kommer hit och söker asyl, ska rätten till den prövas. Här är det Migrationsverket som ska pröva den rätten. Tyvärr är det många som inte blir trodda när de berättar att de har flytt sitt hemland, på grund av en diktatorisk regim som godtyckligt bestämmer om de ska få leva eller inte, att de har flytt från missiler som har slagit ner i deras stad. Om de missilerna eller den diktatoriska regimen inte står omtalad på Utrikesdepartementets hemsida, väljer Migrationsverket att inte tro  på de människornas berättelser och väljer i stället att utvisa dem, många gånger till ett land, de aldrig någonsin har satt sin fot i.

Även flyktingar har rättigheter

Här är det mycket viktigt att de människorna som kommer till Sverige får en rättssäker prövning, för alla människor som flyr sina hemländer har rätt att söka asyl, även om de inte har rätt att bli beviljade det. Däremot är det en mänsklig rättighet att fly, söka asyl och få sin sak prövad i det nya landet. Det är det även enligt svensk lag. Var och en som hyser ”en välgrundad fruktan” för sitt liv och sin säkerhet har rätt att bli beviljade asyl i Sverige. Dessvärre blir människorna inte trodda när de berättar om den egna situationen eller deras livssituation i sitt hemland. För att de ska få uppleva en rättssäker asylprocess är det viktigt att de får hjälp av en advokat som kan hjälpa dem få en rättvis prövning. Som tur är finns det välutbildade advokater som kan hjälpa dem genom en sådan rättsprocess och prövning i domstol.

Man behöver inte vara kriminell för att behöva en offentlig försvarare

Man måste inte vara kriminell för att behöva en offentlig försvarare. Det räcker med att man är misstänkt för att ha begått en kriminell handling, men det vet man ju inte innan rättegången har varit. 

Det är först efter det som man vet om någon som misstänks för att ha begått en kriminell handling, som man vet att den personen faktiskt är kriminell. Råkar man då ha varit på fel plats vid fel tidpunkt eller råkar ha bekanta som är fel för en, kan man råka bli misstänkt. Medan polisutredningen pågår är det av allra största vikt att ha en offentlig försvarare som hjälper en igenom den utredningen.

Viktigt med offentlig försvarare som tar vara på misstänktas rättigheter

Även misstänkta och alla som faktiskt är kriminella har rättigheter. Detta för att säkerställa en rättssäker process medan man letar efter den som faktiskt har gjort sig skyldig till ett brott. I en domstol, under en rättegång, är det bevisen för att en person ska ha begått kriminella handlingar som ska värderas och som någon ska bli dömd efter. För att döma någon till ett fängelsestraff, ska bevisen vara så överväldigande att de är bortom ”rimligt tvivel” att den personen är skyldig.

Detta gör att åklagare har skyldigheter att se till att bevis tas fram som är just så överväldigande och ”bortom rimliga tvivel” att personen är skyldig och ska dömas antingen till böter, samhällstjänst eller fängelse. Först efter en sådan rättsprocess kan man kalla någon kriminell.

Advokat är en skyddad titel

En offentlig försvarare är en utbildad advokat, och därmed en väl utbildad person med universitetsexamen inom juridik. En sådan person måste mycket väl känna till lagen, och hur man tillämpar den. En offentlig försvarare måste vara lojal mot sin klient. Det ingår om man är medlem av Advokatsamfundet, vilket man måste vara för att få kalla sig advokat. Titeln advokat är därmed en skyddad titel. Vem som helst får inte kalla sig det. Och är man medlem i Advokatsamfundet måste man hålla sig till deras regler.

Men inte alla advokater är duktiga advokater. Det skiljer sig ganska mycket mellan dem som är kreativa, duktiga på att kunna ta fram bevis som talar mot det som polisen lägger fram som sina bevis för att någon skulle kunna dömas skyldig till det brott som de påstår. Dessvärre har vi sett i alldeles för många fall att polisen tidigt i en utredning bestämmer sig för hur saker och ting förhåller sig och väljer att bortse från sådant som motsäger deras teori och bejakar endast faktorer som stöder deras teori, som de har antagit innan de ens har hunnit leta efter brevis.

Poliser gör klantiga utredningar

Senast det hände, är fallet med mordet på den rumänske tiggaren Gica, i Husqvarna. Polisen gick miste om mycket värdefulla, tekniska bevis som kontaminerades genom att polisen bedömde dödsfallet som ”en naturlig död” och inte det mord det faktiskt var. Det var först när filmer på en pojkes mobil dök upp, som åklagaren förstod att det var frågan om ett misstänkt mord. Därmed kunde inte polis och åklagare göra en riktig utredning om dödsfallet av den rumänske tiggaren. Ibland är vissa människors död inte lika viktig som andras.

Etik och moral även för aktiehandel

Att göra det rätta. Det låter så enkelt, men det är så svårt att genomföra rent praktiskt. Om vi alla levde som vi lär och enligt det vi vet är rätt så vore världen inte alls som den är. Men, trots att vi vet att det är dåligt för miljön så tar vi bilen snarare än att cykla, vi lägger plast i den vanliga soppåsen och så vidare. Vi tar genvägar, det ligger i vår natur.

Egen rikedom först – sedan filantropi

Då det handlar om pengar så blir frestelsen för många ännu större. Om du vet att ett företag kan skapa en förmögenhet till sig; en förmögenhet som kan trygga framtiden för dina barn och din egen familj så tar du förmodligen chansen att köpa aktier i företaget.

Detta även om du vet att företaget handlar med vapen som används i ett krig långt bort i Afrika, även om du kanske vet att man sysslar med miljögifter och även om det ligger bortom alla tvivel att man har barn som arbetar i sina fabriker. Vi vänder bort blicken och kanske söker vi gottgörelse någon annanstans – bara jag blir rik först så kan jag bli en filantrop senare.

Private banking hjälper dig till rätt val

Det finns andra sätt att bli rik på. Man behöver inte ge sig in i ljusskygga företag för att hitta rikedom. Tvärtom – dessa kan man välja bort. Man kan göra etiska val gällande aktier. Och: man kan fortsätta att göra det även efter att man blivit rik och där man låter den moraliska kompassen tala även om någon annan förvaltar pengarna och kapitalet man sparat ihop.

Private banking är en tjänst som erbjuds personer och företag med ett visst ekonomiskt kapital och som innebär en mer skräddarsydd service där kunden på ett tydligare sätt hamnar i centrum. Private banking handlar om att hjälpa speciella kunder – privatpersoner och företag – att förvalta kapitalet; det spänner från allt ifrån pensionsfrågor, investeringar med aktier, värdepapper och obligationer till juridiska spörsmål och hjälp att planera skatten.

Etiska investeringar gör skillnad

Det handlar inte om att låta någon gå före i kön. Om man ska dra paralleller så är private banking att jämföra med en biljett i business class och där en vanlig kund får flyga i vanliga stolar. Man sitter i samma flygplan och kommer fram samtidigt, men servicen är lite mer utförlig på ena sidan av skynket – något som man också betalar för i form av courtage då det kommer till private banking.

Det man kan göra som kund är att be om etiska val. Man kan egentligen be om vilket upplägg som helst – låg risk, förvaltning på sikt, högre risker, snabbare avkastning, mer för pensionen och så vidare – men just etiska val är något som är tilltalande och viktigt. Har man en förmögenhet så kan man göra tydligare skillnad och lämna större avtryck. Det ska man också se till att göra; även om någon annan förvaltar det kapital man arbetat ihop.

Lider du av åderbråck?

Det finns vissa åkommor som skapar större skam än andra och där man som drabbad kan få stora problem med komplex. Komplex som hämmar en i livet och som gör att man drar sig undan från vissa situationer. Ett typiskt exempel på detta handlar om åderbråck och det är ett problem som många dras med. Vi ska säga en sak direkt som kan lindra: man räknar med att ungefär var tredje svensk har åderbråck och att man således är långt ifrån ensam.

Det tydliga och talande är att man sällan ser detta – ett åderbråck visar man ogärna upp för omvärlden; något som innebär att man allt som oftast använder långbyxor även om temperaturen ligger på över tjugo grader. Till mångt och mycket så är det ofta kvinnor som drabbas i en större utsträckning och inte sällan i samband med en graviditet. Ofta så är åderbråck att anse som ofarliga och man kan söka hjälp hos sjukvården om det föreligger en risk för bensvullnad, eksem eller bensår.

Det stora problemet och anledningen till skammen? Åderbråck ser allt annat än trevligt ut. Om man ska drista sig till en jämförelse så påminner åderbråck om stora, blåfärgade larver som ligger längs benen och det talande är att de i många fall sticker ut ganska långt. Har man åderbråck så vill man, helt enkelt, inte visa upp det för omvärlden – trots att det är ganska troligt att någon annan i närheten har exakt samma problem.

Hur behandlas åderbråck och kan man bli av med dem?

I många fall så erbjuds man som drabbad ingen annan hjälp än stödstrumpor och olika tips på hur man kan lindra sina åderbråck. Det är säkerligen en kostnadsfråga och där man som patient och drabbad således också får söka sig utanför den traditionella sjukvården för hjälp på ett mer ingående sätt.

Att bära stödstrumpor hjälper och det lindrar – men det tar inte bort åderbråcken från benen. Det gör däremot andra metoder som erbjuds av olika kliniker som drivs i privat regi. Det innebär att man får bekosta en åderbråcksbehandling ur egen ficka.

Vi ska dock tillägga att Landstinget går in och finansierar en behandling om fyra stycken symptom visar sig samtidigt:

    • Hudförändringar.
    • Bensår.
    • Upprepade proppar.
    • Blödningar.

Det innebär emellertid inte att endast ett utbuktande åderbråck kommer att bekostas av Landstinget – det innebär att man behandlas för venös insufficiens och det är egentligen det namn på tillståndet som förklarar ett åderbråck där de ovan nämnda punkterna utgör en del av symptomen.

Vi skulle därför säga att du troligen inte kommer att uppfylla kraven för att få ett åderbråck behandlat och för att få det att försvinna. Behandlingen för det ytliga – utbuktande – åderbråcket anses inte ha någon betydelse för venös insufficiens och bekostas därför inte. En behandling/operation som för övrigt sker genom en speciell teknik som kallas för lokala exstirpationer och innebär en slags virknålsteknik.

Är det värt att bekosta en behandling ur egen ficka?

Som man kan läsa ovan så är ett åderbråck i sig ingenting som anses som farligt. Vi anser att åkomman borde vara tillräckligt “stark” för att den ska räknas in som en sjukdom och därmed finansieras på samma sätt som andra sjukdomar och åkommor. Det är bara att hålla tummarna för att detta sker i framtiden.

Man kan lida på andra sätt än genom smärta och det tycker vi verkligen att ett åderbråck visar – det är bara att kolla på alla drabbade och hur de känner för att gå på en badstrand. Vår personliga åsikt å sido dock. Idag så får du vara beredd att betala för att bli av med ditt utbuktande åderbråck och vi anser att du definitivt ska ta den kostnaden om du lider av hur du ser ut.

Behandlingen är effektiv, den ger ett bra resultat och den operation som krävs är inte smärtsam. Den tar ungefär en timme och du kan gå hem redan samma dag. Vi skulle definitivt säga att en behandling på en privatklinik är värd sin vikt i guld. Dina åderbråck försvinner och du kan återigen börja visa upp benen utan att skämmas igen.

Stödboende kan hjälpa till med integrationen

Barn och ungdomar från krigshärjade länder som kommer till Sverige möter en helt annan verklighet än vad de är vana vid. Så mycket är nytt och säkert skrämmande på sitt sätt, även om det så klart inte kan jämföras med de upplevelser de varit med om på platsen de flytt ifrån. Att de kommer till ett Sverige där många människor verkar ha vänt empatin ryggen och där företrädare för ett visst riksdagsparti till och med på fullt allvar hävdar att det inte finns några krig och att de borde återvända direkt hem är såklart inte heller lätt.

Ändå klarar de flesta ungdomar av denna situation på ett häpnadsväckande sätt. De lär sig svenska, de klarar av att börja skolan och hänga med där, och de klarar att skaffa vänner och att ha ett socialt liv. Detta mycket tack vare att de tas om hand av omtänksamma, pedagogiska och vänliga människor i asylboenden och i familjehem, där de får vägledning in i det svenska samhället. Dessa barn och ungdomar får i många fall en fin väg in i det svenska samhället, något som vi alla kommer att ha stor nytta av i framtiden.

En boendeform för barn och ungdomar med svårigheter

En form av boende som ofta kan vara ett bra steg in i vuxenvärlden för ensamkommande barn och ungdomar är så kallat stödboende. Det är en boendeform som främst är till för barn och ungdomar med problematiska hemsituationer, till exempel ungdomar vars föräldrar har misshandlat dem eller begått övergrepp. Men de kan också fungera som en väg ut i vuxenlivet för ungdomar som fastnat, bor hemma och inte har någon framtidstro. De kanske känner att det inte är någon idé att anstränga sig och att alla vägar till ett jobb och en egen bostad är stängda. Att känna på det viset är tungt, och det är svårt att själv ta sig ur ett sådant tankemönster. Inte sällan har föräldrarna också gett upp och klarar eller orkar inte hjälpa sina barn.

Där kan ett stödboende vara en bra väg. På ett stödboende finns personal, men man uppmuntras att själv sköta sin ekonomi, tvätta sina kläder och laga sin mat. Det blir en skola i hur man tar hand om sig själv som vuxen. Många som bott en tid i stödboende får nya krafter och inser att de kommer att kunna ta hand om sig själva i framtiden.

En sluss in i samhället

På samma sätt kan ett stödboende bli en sluss in i det svenska samhället för flyktingbarn och ungdomar. Man lär sig hur det svenska samhället fungerar, hur man gör med pengar på banken, hur man söker jobb osv. Samtidigt vässar man sina kunskaper i språket och sköter sina egna hushållssysslor. Man är hela tiden omgiven av professionell personal som kan stötta och hjälpa, men som ändå uppmuntrar en till att så långt som det är möjligt klara sig själv.

Stödboenden är till för barn mellan 16 och 20 år och man tilldelas stödboende av kommunen. Den som är intresserad av en plats kan kontakta socialtjänsten på orten där man bor, så gör de en utredning av möjligheten att få plats på ett stödboende.

Gravstenar hjälper oss att minnas

Tyvärr så kommer vi alla att drabbas av sorgen innebärande att en närstående avlidit. Döden är en del av livet och oavsett hur gammal man är så handlar det om en direkt smäll då beskedet väl ges. Man hamnar i en slags chock, minnena sköljer över en och man måste få en chans att sörja och minnas personen som avlidit.

För ett barn så kan det handla om någonting abstrakt. Ena sekunden så finns personen där – nästa sekund är personen borta. Tänker man efter så är det inte mindre abstrakt för oss vuxna, men vi har åtminstone hunnit sätta oss i hur man kan ta sig vidare och vi har genom åren hunnit lära oss hur man agerar efter att en närstående gått bort. Frågan är hur man som förälder ska agera inför sina barn; hur kan man förklara döden och hur man sätta finger på sina egna känslor?

Det är inte helt lätt. Vi agerar alla olika; det finns ingen A-B-C-mall att följa gällande sorg och reaktioner. Vissa gråter okontrollerat, andra är mer återhållsamma medan en tredje person på utsidan ser direkt oberörd ut.

En sak dock: låt ditt barn förstå dina känslor. Låt barnet vara med och stäng det inte ute. Förklara – i den mån det är möjligt – vad döden innebär och försök att förklara varför du är så ledsen som du är. Det skapar en intimitet mellan dig och ditt barn; du blir mänsklig på ett helt annat sätt och du visar ditt barn att det är okej att sörja. Att sörja en annan person är en viktig del av livet.

Besök kyrkogården och visa släktens gravstenar för dina barn

I takt med åren så blir sorgen mindre påtaglig och istället så ersätts den känslan ofta av saknad där ett behov av att prata av sig kan uppstå. Vi har en begravningsplats som en slags station där vi kan besöka en avliden person och få denna levande igen. Genom att vi använder gravstenar så får vi också någonting fysiskt att samlas kring, sätta oss ned, tända ett ljus och plantera någon blomma.

Det är vackert och det är även det någonting som man med gott samvete kan låta barnen ta del av. Besök kyrkogården, visa alla gravstenar, peka ut de som tillhör släkt och vänner och berätta lite om alla såsom du minns dem.

Gravstenar och den unika miljön på Skogskyrkogården

Ur en mindre personlig aspekt så kan man också besöka en kyrkogård tillsammans med sina barn och ge dem en chans att se – och känna – tystnaden och lugnet. Att exempelvis besöka Skogskyrkogården i Stockholm under Allhelgonahelgen är mer än att bara visa respekt för de döda: det är en unik upplevelse där döden och livet står bredvid varandra på ett extremt påtagligt sätt.

Den unika arkitekturen signerat Gunnar Asplund, alla gravstenar av olika former och storlekar, ljusen, alla människor som rör sig långsamt med sänkta huvuden och den påtagliga tystnaden – trots närheten till Nynäsvägen. Skogskyrkogården är en unik plats; även om man inte har släkt som ligger begravda där. Ett besök där tillsammans med barnen är verkligen att rekommendera.

Läs mer om gravstenar: http://www.gravstenar-stockholm.se.

LEI-kod ger en säker handel

Hur kan man kräva att våra barn ska sköta sig och hålla sig inom de regler vi sätter upp om vi som vuxna inte klarar av det? Det är inte ovanligt att se att vissa vuxna tänjer gränser, balanserar på slaka linor och plötsligt befinner sig på fel sida av vad som är lagligt – eller åtminstone i ett väldigt dunkelt gränsland. En del i det civila och en del i sina yrkesliv.

Här talar vi inte om de föräldrar som valt den kriminella banan – vi talar om de som arbetar inom områden där frestelserna kan bli för stora och där ofta pengar är den rena drivkraften. Var finns det då mest pengar att hämta? I finanssektorn, så klart.

Det man kunnat se efter den omtalade och omskakande finanskrisen för tio år sedan är intressant. Dels så handlade det om ett omfattande fusk, det handlade om manipulation och det handlade om rena rama luftslott som kom att drabba den enskilde individen. Dels så visade det sig också att det var extremt svårt att reda ut vem som gjort vad, i vilken omfattning man varit inblandad samt hur mycket man visste om alla transaktioner och affärer egentligen.

Krav på LEI-kod för företag

Det senare är extra intressant för ur den aska som blev kvar så föddes också en idé som vi nu fullt ut har implementerat vid den globala handeln gällande värdepapper, aktier, derivat och obligationer – att använda en LEI-kod. Som företag måste man idag använda en LEI-kod för att kunna handla med exempelvis värdepapper. Detsamma gäller juridiska personer och – till viss del – enskilda firmor. Det senare gäller de som har en årlig omsättning som överstiger 3 miljoner kronor.

Förenklat så är en LEI-kod en personlig signatur som ska användas vid handel av det vi ovan gick igenom. Om man inte har någon LEI-kod så kan man heller inte genomföra affärer med exempelvis värdepapper. Varje kod är unik och alfanumerisk – bestående av 20 siffror. Den går inte att kopiera och det krävs att alla parter i en affärsuppgörelse använder sin personliga kod för att den ska kunna genomföras.

LEI står för Legal Entity Identifier och är alltså ett väldigt effektivt verktyg – för exempelvis Finansinspektionen – att använda sig av vid misstanke om brott. Även det enskilda företaget har fördelar av LEI-kod. Detta genom att kunna se sin affärshistorik på ett enkelt sätt och dels också genom att man får en vetskap om att den handel man bedriver sker på ett schysst och rättvist sätt – utan att exempelvis någon part har ett dolt monopol inom området. Läs med om LEI här.

Registrera LEI online

Det tar ungefär 2-4 dagar för ett företag att erhålla en LEI-kod. Först krävs dock en registrering och en betalning. Det kan göras online av speciella försäljare och det är även möjligt att göra hos sin bank.

Kostnaden varierar så det kan vara en sund idé att undersöka prisbilden innan man registrerar sig. Omkring 100 dollar får man dock räkna med att det kostar. Detta exklusive moms. Vi ska även tillägga att man årligen måste registrera sig för nya koder.

Tar modern arkitektur hänsyn till människan?

Arkitekter har ett något skamfilat rykte bland så kallat ”vanligt folk”. Den gängse bilden av en arkitekt, framför allt utanför Stockholm, är en arrogant typ som tror sig veta mer än andra och ritar byggnader som mer verkar vara monument över sitt ego än en vettig plats att bo på. Att arkitekten vet mer än andra om arkitektur är dock sällan diskutabelt, en arkitektutbildning är trots allt på fem år, och på den tiden hinner man lära sig en hel del både om arkitekturhistoria, byggnadsdesign, konstruktion, hållbarhet etc.

Ska arkitekter bara rita vackra hus?

Att kalla en kunnig yrkesperson för arrogant bara för att han besitter mer kunskap än man själv gör, säger nog mer om en själv och den tid vi lever i än om arkitekten. Men är det så att många arkitekter bryr sig mer om sitt eftermäle som visionärer och banbrytare än om att faktiskt rita hus som folk tycker är vackra och bekväma att bo i? Och är i så fall det sistnämnda verkligen arkitektens uppdrag?

Det är inte arkitekten som bestämmer

Det är svåra frågor som inte har några entydiga svar. Sant är att arkitekter, liksom alla människor som sysslar med att skapa, gärna vill befinna sig i framkanten av sitt gebit, och därför gärna gör en del vågade val när de presenterar nya idéer. Dock är det så att en arkitekt, som ritar för ett större projekt, inte har råd att ta ut svängarna hur som helst. Innan en arkitektskiss blir godkänd och man kan börja bygga, måste den först granskas av politiker, skönhetsråd och en rad andra instanser, samt dessutom kunna överklagas av allmänheten. I slutändan är det inte så mycket arkitekterna som bestämmer hur staden ser ut, utan snarare beslutande politiker, granskningsnämnder och nyss nämnda allmänhet. En arkitekt måste anpassa sig efter de krav och ideal som finns, annars blir hen inte långlivad i branschen.

Det Stora Verket

Vid enstaka större projekt, som till exempel ett nytt kulturhus, museum eller liknande, vill dock de flesta, både politiker och allmänhet, att byggnaden ska sticka ut och ”säga någonting”. Och det är denna typ av projektuppdrag som de flesta arkitekter drömmer om; att få rita en officiell byggnad som människor kan beundra och njuta av i generationer och förknippa med ens namn. Exempel på sådan byggnader finns det så klart gott om i Stockholm, några är Stadshuset (Ragnar Östberg), Stadsbiblioteket (Gunnar Asplund) och Kulturhuset (Peter Celsing).

Tiden ger oss perspektiv

I likhet med de ovan nämnda herrarna vill de flesta arkitekter skapa arkitektur som människor tycker om, men som samtidigt har ett högt arkitektoniskt värde. Det är också så att byggnader kanske först möts med skepticism, men sedan alltmer accepteras som tilltalande. Så är det med all form av konst, vi lär oss sakta men säkert att acceptera och till slut tycka om det som vi först uppfattat som konstigt eller till och med frånstötande. Men för att ett verk ska kunna genomgå en sådan perspektivförskjutning krävs att det har ett konstnärligt värde. Och här måste vi förlita oss på arkitekternas talang och expertis.

Läs mer: https://www.arkitektstockholm.biz.

Lär dig retorik

Retorik handlar om att framföra ett budskap på ett vältaligt och intressant sätt. Helt enkelt att kunna tala på ett sätt som får åhörarna intresserade och fokuserade. Ibland används även begreppet för att beskriva kunskapen att övertyga den man talar för.

Inom flera yrken finns en stor fördel att vara insatt i retorik, både inom intern och extern kommunikation. Men även många privatpersoner har intresse för detta ämne, inte minst om man på något sätt håller tal eller föreläsningar. Vägen till teoretisk och praktisk kunskap inom retorik är flera och vad som passar bäst är helt individuellt.

Retorikbok

Utbudet av retorikböcker är relativt stort. Delvis har de liknande innehåll även om det presenteras på något olika sätt. Vissa är exempelvis mer teoretiska medan andra har praktiska övningar och uppgifter som läsaren ska klara av.  Med dessa böcker får man grundläggande kunskap inom retorik. Sedan gäller det även att omsätta det i praktik och testa sig fram.  Några av de mer populära titlarna i bokhandeln är ”Snacka Syggt – den stora boken om modern retorik”, ”Konsten att tala” samt ”Bra skrivet Väl talat

Retorikkurs

Redan på gymnasiet går det att läsa kortare kurser inom retorik. Detta åtminstone om man läser inriktningar som har extra stort fokus på att framställa sig i tal, föreläsning eller liknande. Vill man fördjupa sig inom området har även ett flertal högskolor retorikkurser att välja på. Detta allt från kortare sommarkurser till program som sträcker sig över flera år. Fördelen är att man under dessa utbildningar kan få studiebidrag och studielån.

Ett annat alternativ är att gå en retorikkurs hos fristående utbildningsföretag. Det som primärt skiljer dessa mot högskoleutbildningarna är inriktningen. Detta genom att kursen kan anpassas helt utifrån deltagarnas behov. Om ett företag vill utbilda alla sina chefer i retorik kan utbildningsföretaget anpassa utbildningen utifrån kundens behov av utbildning, bransch osv.

En annan fördel med dessa är att utbildningarna kan startas löpande vilket gör att man inte måste vänta in vår- eller hösttermin så som med högskolan.

Youtubekanaler

Allt mer utbildningsmaterial läggs ut på internet vilket gör det tillgänglig för fler. Kan man tänka sig se en retorikkurs på engelska är utbudet relativt stort. En fördel är att man kan se andra hålla tal och se både fördelar och nackdelar i dessa framföranden.

Fördelen med böcker och Youtube är att man kan få en utbildning relativt billigt, eller till och med gratis. Däremot är det en envägskommunikation. Har du frågor eller vill få konkreta tips på vad just du bör förbättra i din retorik så är en retorikkurs bättre.

Den ena vägen behöver självklart inte utesluta den andra. Genom att läsa böcker och se på exempel på Youtube kan man få en bas att stå på. Med retorikkursen fördjupar man sedan sina kunskaper och sätter dem på prov på ett tydligare sätt.

Sida 2 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén