För de allra flesta så är Google det givna valet när man ska söka efter information. Detta oavsett om det handlar om att söka efter en specifik händelse, en produkt, en tjänst eller exempelvis vilket väder man kan förvänta sig till helgen. Google underlättar vår vardag och är, i och med detta, också förknippat med någonting positivt. 

Det finns emellertid också en baksida. Google har, liksom Facebook, Amazon och Twitter, skaffat sig ett monopol. Man är större än alla konkurrenter och kan därför agera utifrån detta. Monopol är sällan något att eftersträva. Den största delen av kritiken mot Google handlar om att företaget visar slapphet i att ta bort material som strider mot lagar och en flathet i att sortera bort exempelvis videos som sprider propaganda som inte stämmer överens med verkligheten. 

Kritik mot Google – högerextremt material tillåts ligga kvar 

Detta kan illustreras av exempelvis högerextrema grupper som kan lägga ut videos om förintelsen eller där man publicerar propaganda förklädd som nyhetsartiklar. Gömt i detta finns också konkret kritik där exempelvis journalister och advokater hängs ut med namn och bild – i sina egna hem – i nämnda kanaler. Det handlar om ett hot mot hela vår rättsstat och, i och med detta, också ett hot mot demokratin. 

Google är ett kraftfullt verktyg som går att manipulera – något som exempelvis extrema sidor på högerkanten kunnat utnyttja. Google själva agerar och bemöter denna kritik med att man visst tar bort material som bryter mot exempelvis lagar eller som strider mot företagets egna policy. Frågan är om det räcker?  

Att material som exempelvis påtalar att förintelsen aldrig ägt rum, att material som sprider ren hat-propaganda eller att listor över advokater – kompletta med namn, adresser och bilder – kan ligga kvar i flera dagar utan att någonting görs är de facto ett hot mot demokratin. Att Google indirekt bidrar till att hat och hot om våld sprids är allvarligt och här har man definitivt något att arbeta med om man ska fortsätta behålla sin dominans som global sökmotor. 

Rätt SEO-byrå kan hjälpa företag att ranka högre 

Många vill även peka på andra problem med Google. Hur kan exempelvis vissa företag hamna högre upp i listan över sökresultat än andra? Det torde väl onekligen handla om en orättvisa? Här är sanningen emellertid det exakt motsatta. Gällande exempelvis företag, produkter och tjänster så har Google och den sökmotorn visat sig vara väldigt demokratisk. 

Det går inte att köpa sig till framgång och en hög ranking i den organiska listan. Vilket konkret innebär att företag med en mindre budget kan konkurrera på ett mer rättvist sätt mot rikare företag. Genom att anlita en SEO-byrå så kan även mindre företag göra sig synliga på den åtråvärda förstasidan på Google och därigenom också locka till sig fler kunder. 

Matchen är idag mer jämlik än vad den tidigare var. Förr – med de gamla sätten att marknadsföra sig på – så vann de med störst budget i nio fall av tio. Idag så vinner de företag som agerar smartast och som valt rätt partner för sin SEO. Sett ur det perspektivet har Google snarare bidragit till en mer demokratisk värld.