Barn och ungdomar från krigshärjade länder som kommer till Sverige möter en helt annan verklighet än vad de är vana vid. Så mycket är nytt och säkert skrämmande på sitt sätt, även om det så klart inte kan jämföras med de upplevelser de varit med om på platsen de flytt ifrån. Att de kommer till ett Sverige där många människor verkar ha vänt empatin ryggen och där företrädare för ett visst riksdagsparti till och med på fullt allvar hävdar att det inte finns några krig och att de borde återvända direkt hem är såklart inte heller lätt.

Ändå klarar de flesta ungdomar av denna situation på ett häpnadsväckande sätt. De lär sig svenska, de klarar av att börja skolan och hänga med där, och de klarar att skaffa vänner och att ha ett socialt liv. Detta mycket tack vare att de tas om hand av omtänksamma, pedagogiska och vänliga människor i asylboenden och i familjehem, där de får vägledning in i det svenska samhället. Dessa barn och ungdomar får i många fall en fin väg in i det svenska samhället, något som vi alla kommer att ha stor nytta av i framtiden.

En boendeform för barn och ungdomar med svårigheter

En form av boende som ofta kan vara ett bra steg in i vuxenvärlden för ensamkommande barn och ungdomar är så kallat stödboende. Det är en boendeform som främst är till för barn och ungdomar med problematiska hemsituationer, till exempel ungdomar vars föräldrar har misshandlat dem eller begått övergrepp. Men de kan också fungera som en väg ut i vuxenlivet för ungdomar som fastnat, bor hemma och inte har någon framtidstro. De kanske känner att det inte är någon idé att anstränga sig och att alla vägar till ett jobb och en egen bostad är stängda. Att känna på det viset är tungt, och det är svårt att själv ta sig ur ett sådant tankemönster. Inte sällan har föräldrarna också gett upp och klarar eller orkar inte hjälpa sina barn.

Där kan ett stödboende vara en bra väg. På ett stödboende finns personal, men man uppmuntras att själv sköta sin ekonomi, tvätta sina kläder och laga sin mat. Det blir en skola i hur man tar hand om sig själv som vuxen. Många som bott en tid i stödboende får nya krafter och inser att de kommer att kunna ta hand om sig själva i framtiden.

En sluss in i samhället

På samma sätt kan ett stödboende bli en sluss in i det svenska samhället för flyktingbarn och ungdomar. Man lär sig hur det svenska samhället fungerar, hur man gör med pengar på banken, hur man söker jobb osv. Samtidigt vässar man sina kunskaper i språket och sköter sina egna hushållssysslor. Man är hela tiden omgiven av professionell personal som kan stötta och hjälpa, men som ändå uppmuntrar en till att så långt som det är möjligt klara sig själv.

Stödboenden är till för barn mellan 16 och 20 år och man tilldelas stödboende av kommunen. Den som är intresserad av en plats kan kontakta socialtjänsten på orten där man bor, så gör de en utredning av möjligheten att få plats på ett stödboende.