300 personer i Sverige dör årligen i trafiken. En hög siffra som man gör allt för att sänka och där Trafikverket och staten gemensamt gör satsningar för att nå en nollvision. Nollvisionen innebär att ingen människa ska behöva sätta livet till och rent konkreta åtgärder för att nå detta innebär att man bygger ut vägar, att man bygger mitträcken och att man sätter upp viltstängsel kring olycksdrabbade områden och att man försöker förvandla så många större vägar som möjligt till enkelriktade och att man således bygger bort risken för en frontalkrock vid exempelvis omkörningar. Samtliga åtgärder som gör att siffran om 300 personer kommer att sänkas.

Men; det finns även en annan del i nollvisionen – en del som man inte kan bygga bort med hjälp av säkrare vägar och bättre bilar; det personliga ansvaret och där individen själv skaffar sig en medvetenhet kring hur exempelvis alkohol, droger och för lite sömn påverkar hur man kör bil. Där har vi nämligen en väldigt stor del i antalet dödsfall: folk som dricker några öl och sätter sig bakom ratten, personer som kör bilen trots att de inte sovit en sekund under föregående natt och folk som kör bil med narkotika i blodet är en ren livsfara – både för sig själva och för andra. Något som man måste informera om och detta på ett tidigt stadium; genom den så kallade riskettan.

Riskettan är en utbildning – en obligatorisk sådan – som varje person måste genomföra innan man kan få ett körkort och detta är en oerhört viktig del i den nollvision vi ovan nämnde. Det handlar om att i grupp och av en utbildad –  samt av Transportstyrelsen  godkänd – handledare få diskutera risker, faror och ta del av kunskaper kring hur kroppen och omdömet påverkas av exempelvis alkohol.

Att riskettan tillkommit ska vi vara oerhört tacksamma över då denna utbildning på sikt kan sänka dödligheten i trafiken. För varje ung person i exempelvis Stockholm som genomför riskettan så skapas en lite mer medveten, lite säkrare och kompetent bilförare; fullt införstådd med riskerna som finns med att sätta sig bakom risken med alkohol eller olagliga substanser i blodet.

Vissa risker kan man bygga bort – en farlig korsning i Stockholm exempelvis – men för andra måste man förebygga och genom information skapa en större medvetenhet kring vilka risker det innebär att köra bil påverkad. Riskettan räddar, kort och gott, liv.