När du ska köpa lastväxlarflak märker du säkert att det finns många olika typer av flak att välja mellan. Du kan anpassa ditt lastväxlarflak efter dina behov.

Ett lastväxlarflak är väldigt mångsidigt och du kan enkelt transportera olika typer av gods. Om du ska köpa lastväxlarflak behöver du fundera på vad du oftast transporterar. Är du i behov av exempelvis ett lämflak? Med fällbara, avtagningsbara lämmar kan du problemfritt frakta allt från lös ved i kubikmeter, till maskiner och makadam.

Ett lämflak kan liknas vid en låda när alla kanter är uppfällda. I lådan kan du lasta olika typer av löst gods utan att det ramlar av. När du istället är behöver ett platt flak utan kanter, när du exempelvis ska frakta en liten grävmaskin eller liknande, fäller du snabbt ner lämflakets kanter och förvandlar lådan till en plattform. Du kan fälla ner samtliga, eller bara enstaka, kanter.

Olika typer av lastväxlarflak

Om du inte är i behov av ett lämflak kanske ett kranflak passar dig bättre? Ett kranflak är som namnet antyder ett perfekt flak för att transportera kranar mellan olika byggen eller projekt. Kranflaket kan utrustas med starka fästpunkter så att även de största kranarna står säkert. Om du transporterar en riktigt tung kran kan du även förstärka kranflaket med rejäla rambalkar.

Om du står redo att köpa lastväxlarflak men inte vet vilket du ska välja kan ett lämflak vara bra, eftersom det är så mångsidigt, men det finns även andra typer av lastväxlarflak. Kanske passar ett slamflak dina behov bättre?