Denna sida var tidigare en portal för initiativ som arbetade enligt den så kallade Kungälvsmodellen för att motverka intolerans i skolan.

Idag används den här sidan som en portal för att skriva om olika initiativ och verksamheter i skola, arbetsliv och samhälle som arbetar för ökad tolerans i samhället.

Vi tar upp exempel på företag, skolor och organisationer som med framgång har skapat en tolerant miljö och hur de har gått till väga.

Vi tar också upp samhällsproblem och utmaningar som behöver lösas för att skapa ett samhälle där alla får plats och ingen utesluts ur gemenskapen på grund av ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder.

Genom att uppmärksamma problemen och diskutera vad som kan göras kan vi komma närmare ett bättre och mer tolerant samhälle.