Det är nog ingen av oss som kan tänka oss in i den situation som har lett till att någon flyr från sitt hemland, och väljer att smugglas in i ett land genom att sitta i ett trångt utrymme i en lastbil. Ändå är det tusentals människor som gör så, och ännu många, många fler som flyr till sina grannländer, och väljer att bo i ett tält, tätt, tätt sammanpackade med andra främlingar. De har flytt från sina hem, sina jobb, och har bara tagit med sig en liten väska med det allra mest nödvändiga.

De allra flesta stannar kvar

Det var bland annat om detta som professor Hans Rosling försökte beskriva medan han ännu levde. Även om det kommer många flyktingar hit till vår kalla Nord, är det så många fler som stannar kvar i någon av de många länder som gränsar till oroshärdar och krig. Vi människor lyfter sällan blicken högre än den egna naveln och riskerar tro att det bara är Sverige som tar emot flyktingar som söker asyl. Och de som söker asyl har verkligen skäl att göra så. Så annorlunda är vi inte, vi människor att vi känner lockelse att smugglas i en trång lastbil och tar oss över Medelhavet i en gummibåt som riskerar att sjunka om det inte vore för att de är desperata. Däremot, kan vi inte ta emot alla. Tyvärr måste vi välja och räkna med att det finns andra länder som tar emot flyktingar.

Många blir inte trodda i Sverige

När de sedan kommer hit och söker asyl, ska rätten till den prövas. Här är det Migrationsverket som ska pröva den rätten. Tyvärr är det många som inte blir trodda när de berättar att de har flytt sitt hemland, på grund av en diktatorisk regim som godtyckligt bestämmer om de ska få leva eller inte, att de har flytt från missiler som har slagit ner i deras stad. Om de missilerna eller den diktatoriska regimen inte står omtalad på Utrikesdepartementets hemsida, väljer Migrationsverket att inte tro  på de människornas berättelser och väljer i stället att utvisa dem, många gånger till ett land, de aldrig någonsin har satt sin fot i.

Även flyktingar har rättigheter

Här är det mycket viktigt att de människorna som kommer till Sverige får en rättssäker prövning, för alla människor som flyr sina hemländer har rätt att söka asyl, även om de inte har rätt att bli beviljade det. Däremot är det en mänsklig rättighet att fly, söka asyl och få sin sak prövad i det nya landet. Det är det även enligt svensk lag. Var och en som hyser ”en välgrundad fruktan” för sitt liv och sin säkerhet har rätt att bli beviljade asyl i Sverige. Dessvärre blir människorna inte trodda när de berättar om den egna situationen eller deras livssituation i sitt hemland. För att de ska få uppleva en rättssäker asylprocess är det viktigt att de får hjälp av en advokat som kan hjälpa dem få en rättvis prövning. Som tur är finns det välutbildade advokater som kan hjälpa dem genom en sådan rättsprocess och prövning i domstol.