Hur ser man på chefskap inom moderna organisationer? Är det viktigt med en chef som kan ryta till och peka med hela handen när det behövs? Eller behövs en person som utan att blinka lyder order uppifrån och ser till att de omedelbart genomförs av arbetsgruppen? Lite beror det förstås på vilken bransch man är verksam inom, men att ovanstående chefsegenskaper skulle vara prioriterade hos särskilt många svenska företag år 2019 har vi väldigt svårt att tro. Idag är det långt viktigare att en chef besitter de kvaliteter som kan samlas under benämningen goda ledaregenskaper.

Medarbetarna är en tillgång för företaget

Moderna företag vill ha moderna chefer, chefer som ser sina medarbetare som en tillgång, och som ser sig själv som en del i ett kollektiv. En bra chef har visioner och är bra på att sätta upp mål och staka ut den väg som företaget ska ta i framtiden. Dessutom, och detta är kanske det viktigaste, har han eller hon förmågan att övertyga sin arbetsgrupp om dessa visioner och mål, och få dem entusiastiska och medvetna om sin egen betydelse och roll i kollektivet.

Moderna chefer fokuserar alltså inte bara på produkterna eller tjänsterna som företaget säljer, utan också på människorna som ser till att företaget kan erbjuda dessa varor eller tjänster. De anställda är inte verktyg eller maskiner, utan just människor, som med rätt vägledning kan ledas till en hög grad av självständighet och kompetens.

Ledaregenskaper viktigare idag

Ledaregenskaper har under lång tid setts som visserligen nyttiga, men i större organisationer inte helt nödvändiga, egenskaper. Det har varit viktigare att chefer på mellannivå kunnat ta hand om den dagliga administrationen och helt enkelt varit bra på att säga åt folk vad de ska göra. Att motivera sina beslut för arbetsgruppen eller att försöka få dem att känna sig delaktiga i processerna på företaget har ansetts mindre viktigt. De behöver sin lön och de gör som vi säger, har varit devisen.

Ett företag som resonerar på det sättet idag blir inte långlivat. Idag finns en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden, och duktiga medarbetare som behandlas utan respekt slutar och börjar jobba någon annan stans på ett företag de respekterar och där det finns en chef som de är beredda att följa.

Ledarutveckling hjälper chefer

Ett företag som satsar på ledarutveckling, på att deras chefer ska bli mer empatiska och lyhörda i sitt chefskap, är på rätt spår. En bra ledare är någon som ser sin roll som en katalysator för förändring, som någon som kan hjälpa både företaget och sin arbetsgrupp till framgångar. Det som ska göras ska göras för gruppens bästa, och med gruppen menas inte bara företaget utan även dess anställda. En bra ledare vet instinktivt hur dessa mål ska uppnås och kan övertyga sin arbetsgrupp om hur man tillsammans ska nå dit.