Läs mer om toleransprojektet

Toleransprojektet.se var ursprungligen en sida knuten till den så kallade Kungälvsmodellen – en metodik som utformades för att få ungdomar med en intolerant världsbild att kunna ändra sina idéer och åsikter. Den huvudsakliga målgruppen för projektet var ungdomar mellan 14 och 16 års ålder som var på väg in i antidemokratiska miljöer.

Projektet fortsätter lokalt på många platser i landet enligt Kungälvsmodellen där elevgrupper från olika skolor i en kommun träffas tre gånger per månad under ett läsår. Både intoleranta elever – med såväl svensk som utländsk bakgrund – och trygga elever med ett demokratiskt synsätt deltar i grupperna. I grupperna förs diskussioner som tillåter eleverna att föra samtal och genomgå en process där det är öppet att betrakta individer, samhälle och världen ur olika perspektiv. En del av målsättningen är att låta eleverna som genomgår denna kurs få träna förmågan till sambarbete, problemlösning och uthållighet. Varje person ges tid att få kontroll över ord, tanke och handling och även tid till att bygga upp en förståelse för varandra.

Idag syftar toleransprojektet.se till att vara en portal på nätet där vi belyser olika perspektiv på tolerans och hur vårt samhälle, arbetsliv och våra skolor kan bli mer toleranta.

Bakom denna sida ligger SEO-byrån Defiso Media AB.