Man använder sig av rullstolsramp för att komma in i byggnad
En rullstolsramp gör det enklare att ta sig in och ut ur byggnader

Tillgänglighet i bostads- och affärsfastigheter

Rörelsehindrade diskrimineras fortfarande i hög grad i vårt samhälle. Även i tätt befolkade städer där det definitivt finns resurser för att göra tillgängligheten bättre så brister såväl stadsplanerare som fastighetsägare i sitt ansvar.

Höga trottoarkanter som inte går att enkelt komma över med rullstol eller rullator, bristande trafikljus som inte är anpassade till syn- eller hörselskadade och otillgängliga fastigheter är vardag för den som har någon form av funktionshinder.

I den här artikeln tar vi upp exempel på hur den som äger en fastighet kan förbättra tillgängligheten med hjälp av ramper och hissar – något som borde vara en självklarhet.

Ramper förbättrar tillgängligheten till fastigheter

Även om många fastigheter har hissar eller rulltrappor invändigt så brister många av dem i det faktum att de har en trapp eller annat hinder som en hög tröskel som gör att den som använder någon form av gåhjälpmedel eller rullstol inte kan komma in i den. Till och med den som har med sig en barnvagn kan ha besvär att ta sig in i många byggnader.

En rullstolsramp är ett minimum för att göra en fastighet tillgänglig för alla. I vissa fall kan det vara en god idé att kontakta kommunen för att få rådgivning kring den bästa lösningen, särskilt om det krävs att rampen dras ut en bit på trottoaren utanför för att få en bra vinkel. Man får inte blockera gåytor hur som helst utan tillstånd.

Om det finns möjlighet att lägga till rampen från sidan istället för rakt framifrån så brukar det vara enklare att få en ramp med låg lutning vilket gör det enklare att få tillgång till fastigheten. I vissa fall kan det vara nödvändigt att börja rampen redan runt ett hörn eller att bygga den i flera sektioner för att den inte ska bli för brant.

Komplettera med hissar vid behov

Om trapporna är för branta och det inte finns möjlighet att bygga en lång ramp så kan man behöva komplettera med hissar mellan våningsplanen eller någon form av trapphiss som underlättar förflyttning mellan våningar.

Det finns en mängd bra lösningar som passar även i trånga utrymmen, till exempel trapphissar som fälls upp mot en vägg när de inte används.

Säkra installationer av en byggnadssmed

När man installerar ramper och hissar för bättre tillgänglighet så är det viktigt att installationerna görs på ett tryggt sätt. En smed specialiserad på byggnadssmide kan se till att ramper och andra hjälpmedel installeras korrekt och kan även hjälpa till att anpassa färdiga lösningar eller ta fram specialdesignade delar.

Särskilt den som har en äldre fastighet kan behöva ramper med specialmått och kanske även vill ha en utformning som passar bättre ihop med fastighetens utseende än de standardramper som finns ute på marknaden.

En duktig arkitekt med kunskap om byggnadsvård och en kunnig smed som är öppen för att smida det som du behöver för hand är två bra personer att börja med. Äger du en kulturminnesmärkt fastighet behöver du givetvis ta kontakt med de lokala myndigheterna för att diskutera vilka lösningar som kan fungera för just dig.