För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

Kategori: Bygg

Hyra tomt som företag – stora fördelar

Har ditt företag problem med att hitta utrymme för exempelvis maskiner och fordon som används inom verksamheten? Fordon är ytterst platskrävande och det är långt ifrån en enkel match för exempelvis en åkare – eller ett byggbolag – att hitta lämpliga ytor närliggande den egna verksamheten. Men, det går att hyra tomt externt och genom detta också få den yta man behöver.

Med begreppet hyra tomt så menar vi i det här fallet att man hyr plats på en större yta – en asfalterad, övervakad sådan – och där man genom detta också kan tillåta den egna verksamheten att växa mer organiskt och utan att kostnaderna skenar iväg.

Man kan se att detta också har blivit vanligare. Byggföretag som exempelvis anlitas för uppdrag i andra städer kan hyra tomt och på denna ställa upp baracker för de anställda att bo i – detta samtidigt som man också kan ta med sig utrustning och verktyg, ibland fordon, som ska användas under uppdraget. Åkerier har länge använt sig av detta i samband med att man behöver plats för exempelvis lastbilar. Tänk själv hur stor en sådan är och hur mycket plats flera sådana behöver. Det är klart att det gör skillnad att hyra tomt och genom detta också få det utrymme man behöver då bilarna i fråga inte körs.

Övervakning och säkerhet – två nyckelfrågor

Vi berörde det lite ovan, men kan inte nog trycka på säkerhet som en nyckel om man som företag planerar att hyra tomt. Faktum är att exempelvis maskiner, fordon och material inom bygg är hårdvaluta och relativt enkla att sälja vidare. Har man hyrt en plats på en extern yta så måste man också se till att ägaren av ytan i fråga tar sitt ansvar i denna fråga. Rejäla grindar och staket, larm, CCTV och mer fysisk övervakning i form av patrullerande säkerhetsbolag är några av de absoluta krav man kan ställa. Du ska, på det stora hela, känna exakt samma trygghet som du gör inom ramarna för din egen verksamhet och det område där detta är placerat.

Hör av dig till detta företag om du är i behov av att hyra mark: www.hyramark.se

En marksanering gör skillnad

Hur ser det egentligen ut på den tomt du planerar att köpa? Idag har vi ett helt annat sätt se på miljöfrågor mot för hur det såg ut förr. Industrier, glasbruk och exempelvis kemtvättar kunde dels placeras lite varstans och dels fanns också ganska slappa regler kring utsläpp och hantering av de gifter som användes inom ramarna för dessa verksamheter.

Detta är något som vi idag får ta konsekvenserna av. För, det som göms i snö kommer fram i tö: nu kan man se spåren av de brister som fanns förr och detta i att mark är förorenad eller kontaminerad av giftiga ämnen. Detta kan innebära att det finns faror med att bygga exempelvis hus, fastigheter eller byggnader i områden där det tidigare fanns exempelvis sågverk eller glasbruk – eller där exempelvis brandförsvaret utförde övningar. Genom en marksanering kan man åter göra marken beboelig och göra den fri från alla giftiga ämnen.

Marksanering från start till mål

En marksanering ska alltid utföras av utbildad personal och vikten av att hitta rätt partner i frågan ska inte underskattas. Det finns några steg som visar hur en marksanering går till.

Det första steget är att undersöka marken. Genom provtagning kan man fastställa A) vilka giftiga ämnen som finns i marken B) hur pass stort problem det handlar om – hur stor yta är kontaminerad och C) ta fram rätt metod för en marksanering. Det senare kan innebära att man använder sig av biologiska metoder, av termiska sådana eller om kemisk- eller mekanisk marksanering för att ta bort gifterna och de farliga ämnen som finns i jorden. Det sista steget handlar sedan om en slutbesiktning där en ny mätning och kontroll genomförs.

Visar alla dessa tester på att marken är frisk och bra igen så kan de planerade bygget ta fart. En marksanering gör en enorm skillnad då den sopar igen spåren av den okunskap som fanns i vårt samhälle förr om åren. Ta hjälp av detta företag när du behöver hjälp med sanering av förorenad mark: www.marksanering.nu

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén