För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

Månad: september 2022

Lägenhetsrenovering en nödvändighet i Stockholm

Ibland ser ödet till att man får ändra om sina planer. Så kan det bli när en vattenläcka upptäcks och kräver omedelbar lägenhetsrenovering i Stockholm.

Semestern hade varit helt fantastisk och både Anna och Peter kände sig utvilade och redo att ta sig an en ny arbetsperiod. De hade haft bilen till flygplatsen vilket innebar att de kunde köra hem så snart väskorna kommit upp på bandet och slippa vänta på en buss mitt i natten.

Anna höll på att hänga av sig ytterkläderna när hon hörde maken svära. Hela golvet var täckt av vatten från diskmaskinen. Sonen måste ha glömt att se till att den var avstängd innan han åkte till Uppsala. Det var bara att börja torka. Att de skulle behöva fixa både väggar och golv var uppenbart.

Oplanerad lägenhetsrenovering

Dagen därpå kontaktade de en firma som skulle komma och se över eländet. Golvet var klickgolv och man kunde se hur vattnet tagit sig in mellan plankorna. Ena väggen hade blivit nedstänkt och tapeten bubblat sig. Hantverkarna bekräftade det paret hade befarat. Golvet behövde tas upp och grunden torkas. Lyckligtvis skulle de bara behöva tapetsera ena väggen.

En rörmokare behövde laga boven i dramat, ett rör som gått sönder. Det enda positiva var att denna gång skulle de själva inte lägga golvet. Med rot-avdraget fanns det ingen anledning att göra jobbet. Det var så skönt att ett så fantastiskt företag, som kunde ta hand om allt, involverades i att renovera lägenheten i Stockholm. Det kändes tryggt.

En marksanering gör skillnad

Hur ser det egentligen ut på den tomt du planerar att köpa? Idag har vi ett helt annat sätt se på miljöfrågor mot för hur det såg ut förr. Industrier, glasbruk och exempelvis kemtvättar kunde dels placeras lite varstans och dels fanns också ganska slappa regler kring utsläpp och hantering av de gifter som användes inom ramarna för dessa verksamheter.

Detta är något som vi idag får ta konsekvenserna av. För, det som göms i snö kommer fram i tö: nu kan man se spåren av de brister som fanns förr och detta i att mark är förorenad eller kontaminerad av giftiga ämnen. Detta kan innebära att det finns faror med att bygga exempelvis hus, fastigheter eller byggnader i områden där det tidigare fanns exempelvis sågverk eller glasbruk – eller där exempelvis brandförsvaret utförde övningar. Genom en marksanering kan man åter göra marken beboelig och göra den fri från alla giftiga ämnen.

Marksanering från start till mål

En marksanering ska alltid utföras av utbildad personal och vikten av att hitta rätt partner i frågan ska inte underskattas. Det finns några steg som visar hur en marksanering går till.

Det första steget är att undersöka marken. Genom provtagning kan man fastställa A) vilka giftiga ämnen som finns i marken B) hur pass stort problem det handlar om – hur stor yta är kontaminerad och C) ta fram rätt metod för en marksanering. Det senare kan innebära att man använder sig av biologiska metoder, av termiska sådana eller om kemisk- eller mekanisk marksanering för att ta bort gifterna och de farliga ämnen som finns i jorden. Det sista steget handlar sedan om en slutbesiktning där en ny mätning och kontroll genomförs.

Visar alla dessa tester på att marken är frisk och bra igen så kan de planerade bygget ta fart. En marksanering gör en enorm skillnad då den sopar igen spåren av den okunskap som fanns i vårt samhälle förr om åren. Ta hjälp av detta företag när du behöver hjälp med sanering av förorenad mark: www.marksanering.nu

Vårdnadstvist kan ta på krafterna

Om du har hamnat i en vårdnadstvist letar du säkert efter en kunnig och erfaren jurist eller advokat. Titta efter experter på familjerätt och humanjuridik.

Om du har hamnat i vårdnadstvist med din före detta partner kan livet kännas riktigt jobbigt och läskigt. Du vill ju ditt barns bästa, samtidigt som du behöver värna om dina juridiska rättigheter. Att vårdnadstvister dessutom tenderar att vara långdragna gör ju inte saken bättre. Det är en psykiskt påfrestande situation för både vuxna och barn

Eftersom det för de allra flesta är första gången man hamnar i en liknande situation kan man känna sig väldigt förvirrad och överväldigad. Majoriteten av svenskar har ju en begränsad erfarenhet av juridiska mål och tvister. Det är helt naturligt att känna både oro och förvirring.

Expert på vårdnadstvist

Eftersom en vårdnadstvist ofta är ett komplicerat fall med många komponenter att ta hänsyn till krävs det en expert. När du väljer advokat kan det vara klokt att välja någon som är expert på just vårdnadstvister och familjerätt. Då har du både kunskap och erfarenhet på din sida. Mitt i allt känslomässigt kaos som en vårdnadstvist kan medföra, är det viktigt att ha stabila och kunniga personer som guidar dig genom processen.

En kunnig advokat eller jurist tar hänsyn till alla aspekter i en vårdnadstvist. Det viktigaste är ju trots allt att barnen mår bra och får fortsätta att ha en trygg uppväxt. Tyvärr kan liknande rättsprocesser och tvister göra att nya och infekterade konflikter mellan parterna uppkommer. Där är det extra viktigt med kunniga advokater och experter. Få hjälp av sådana via denna hemsida: www.vårdnadstvist.nu

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén