Har du hamnat i ett trångmål i samband med din skilsmässa i Stockholm och hittar ingen lösning med din forna make/maka om vem som ska bo kvar, vem som ska ha bilen, båten eller sommarstugan? Kanske är det så att du misstänker att det finns pengar och ekonomiska tillgångar undangömda som du, enligt lag, borde ha rätt till?

Genom att anlita en jurist inom familjerätt i Stockholm så ger du dig själv bättre möjligheter att hitta en lösning som ligger i linje med dina förväntningar. En jurist inom familjerätt i Stockholm sätter sig in i ditt ärende och ser till att du får det du har rätt till i samband med skilsmässan.

Att skiljas kan innebära att stora känslor kommer till ytan och att två parter har svårt att kommunicera på ett vuxet – och värdigt – sätt. Genom att anlita juridisk kompetens så ges man språkrör som för den egna talan och hittar lösningar som passar båda. Det är ett bra sätt att skiljas med värdighet.

Familjerätt i Stockholm – stöd och kompetens

Just familjerätt i Stockholm är ett juridisk område som omfattar mer känslor än andra juridiska grenar. Detta som en följd av att det handlar om väldigt känsliga ärenden och att det handlar om tvister som rör familjen och exempelvis relationer som ska avslutas – som vid nämnda skilsmässa. Ett annat vanligt ärende handlar om vårdnadstvister och om att hjälpa personer som tvistar om vårdnaden om de gemensamma barnen.

Som jurist inom familjerätt i Stockholm så måste man vid en vårdnadstvist dels ha stor kunskap om ämnet, men dels också vara ett personligt stöd till sin klient. En klient som genomlider sin värsta tid i livet och där hen helt enkelt kan förlora vårdnaden om sina barn om allt går i värsta tänkbara riktning.

Om du hamnat i en vårdnadstvist så är det därför viktigt att den jurist du väljer har bred kompetens och gedigen erfarenhet inom familjerätt i Stockholm i allmänhet och inom vårdnadstvister i synnerhet – men att du även känner en personlig kemi och ett förtroende för juristen i fråga. Det handlar om en prövning och en känslomässig berg-och-dal-bana där du kommer att behöva en axel att luta dig mot.