För att hjälporganisationer ska kunna utföra sitt arbete så tydligt och effektivt som möjligt krävs en detaljerad och genomtänkt logistik. Medicin, mat, kläder och andra förnödenheter ska snabbt kunna vara på plats när olyckan är framme. Större lager ska kunna byggas upp varifrån produkterna sedan distribueras över det olycksdrabbade området.

Ett steg för att skapa denna smidiga logistik är att använda de mobila lagerhallar som används både inom FN, Röda Korset och andra organisationer som jobbar för en bättre värld. Med mobila lagerhallar skapas goda förutsättningar för att möta akuta behov – men även för att bygga långsiktigt med utbildning och sjukvård.

Flexibilitet är nyckeln

Ofta förknippas ordet ”lagerhall” med ett en enorm lagerbyggnad som har mycket högt i tak och där mängder av varor förvaras. Det är vanligt att hallarna ser ut så men det är även mycket vanligt med mindre flexibla och mobila lösningar. Lagerlokaler som byggs upp likt större tält och som därmed kan möta ett tillfälligt behov. Dessa mindre modeller används av hjälporganisationer just på grund av dess flexibilitet.

Stort användningsområde                   

Primärt är lagerhallarna konstruerade för förvaring men med dess konstruktion har de även använts i stor utsträckning till annan verksamhet. Det är mycket vanligt att de byggs upp som skolor, verkstäder eller för att främja annan verksamhet som för tillfället inte kan utföras på grund av katastrofens effekter. Ibland används de bara under en kortare period och ibland under flera år.

Med åren har dessa flexibla hallar nämligen fått allt större tekniska lösningar. Det finns utrustning som är kompatibla med hallarna som skapar effektiv ventilation, belysning och passande portlösningar. Allt för att möta det behov som hjälporganisationer har när hallarna ska fylla sin funktion under längre tid.

I väntan på att få hjälpa

För att minimera de negativa resultaten av en katastrof behöver hjälp snabbt komma ut till platsen. Bara att ta sig ett olycksdrabbat område brukar medföra problem, att även ha få med sig material gör det ännu svårare. Detta samtidigt som det är minuter och timmar som avgöra katastrofens omfattning.

Av den anledningen har flera större hjälporganisationer ”lagerhallar med lagerhallar”. Det är större lagerutrymmen som innehåller det som kan behövas vid en katastrof, däribland mindre tält, förnödenheter, medicin m.m. Dessa finns över hela världen vilket därmed minskar tiden som det skulle ta att packa, lasta och flyga hjälpmaterialet till det land som för tillfället behöver dem.