Har ditt företag problem med att hitta utrymme för exempelvis maskiner och fordon som används inom verksamheten? Fordon är ytterst platskrävande och det är långt ifrån en enkel match för exempelvis en åkare – eller ett byggbolag – att hitta lämpliga ytor närliggande den egna verksamheten. Men, det går att hyra tomt externt och genom detta också få den yta man behöver.

Med begreppet hyra tomt så menar vi i det här fallet att man hyr plats på en större yta – en asfalterad, övervakad sådan – och där man genom detta också kan tillåta den egna verksamheten att växa mer organiskt och utan att kostnaderna skenar iväg.

Man kan se att detta också har blivit vanligare. Byggföretag som exempelvis anlitas för uppdrag i andra städer kan hyra tomt och på denna ställa upp baracker för de anställda att bo i – detta samtidigt som man också kan ta med sig utrustning och verktyg, ibland fordon, som ska användas under uppdraget. Åkerier har länge använt sig av detta i samband med att man behöver plats för exempelvis lastbilar. Tänk själv hur stor en sådan är och hur mycket plats flera sådana behöver. Det är klart att det gör skillnad att hyra tomt och genom detta också få det utrymme man behöver då bilarna i fråga inte körs.

Övervakning och säkerhet – två nyckelfrågor

Vi berörde det lite ovan, men kan inte nog trycka på säkerhet som en nyckel om man som företag planerar att hyra tomt. Faktum är att exempelvis maskiner, fordon och material inom bygg är hårdvaluta och relativt enkla att sälja vidare. Har man hyrt en plats på en extern yta så måste man också se till att ägaren av ytan i fråga tar sitt ansvar i denna fråga. Rejäla grindar och staket, larm, CCTV och mer fysisk övervakning i form av patrullerande säkerhetsbolag är några av de absoluta krav man kan ställa. Du ska, på det stora hela, känna exakt samma trygghet som du gör inom ramarna för din egen verksamhet och det område där detta är placerat.

Hör av dig till detta företag om du är i behov av att hyra mark: www.hyramark.se