Det vi idag tar för givet var förr någonting man höjde på ögonbrynen åt. Detta gäller i allra högsta grad återvinning och sortering av allehanda sopor. Idag är det en självklarhet för oss att sortera våra hushållssopor utifrån exempelvis material och att med samma självklarhet åka till en station för återvinning i samband med att vi exempelvis köper nya möbler och vill göra oss av med de gamla.

Förr om åren så fanns inte samma tankar: man slängde allt i samma påsar och vad gäller exempelvis återvinning så var deponi den absolut vanligaste lösningen. Deponi som innebär en slags slutförvaring och där material som inte kan återvinnas hamnar.

Jämför man siffror så kan man se att man att det från 1975 till idag skett en minskning vad gäller deponi – från 62- till 0.9 %. Det säger en hel del om vår återvinning och hur både teknik och medvetande ökat i takt med tiden. Ser man till den mängd av avfall som återvinns och använder samma år – 75 till idag – så har en ökning av återvinning skett från drygt 60% till 99.1 %.

Sverige är ett föregångsland inom återvinning

Det gör en enorm skillnad: att vi idag nästan kan återvinna och återanvända allt material gör att positiv kretslopp skapas och att hela vår miljö och klimat blir bättre. Alla bidrar – och alla blir i slutändan också vinnare. Det är exakt det återvinning handlar om. Samtidigt så ska man veta att vi i Sverige för all del kan slå oss lite på bröstet och räta ut våra ryggar i denna fråga – men att det till syvende och sist dock även handlar om ett globalt problem.

Det spelar ingen roll om inte alla länder är med på tåget. Klimathotet berör oss alla och vi har alla en roll att spela och ett ansvar att ta i denna ödesfråga. Vi återvinner, men hur kan vi få andra länder att följa vårt exempel och få befolkningen i fattigare länder att skaffa samma medvetenhet? Återvinning gör skillnad, men det handlar också om ett tåg där alla måste lösa biljett. Läs mer om hur du kan göra det på denna hemsida: www.damattsson.se