Med krig och oroligheter som råder i världen, har ett stort antal människor invandrat till Sverige de senaste åren. Stora delar av potentiell arbetskraft har dock gått outnyttjad. Att människor går arbetslösa är givetvis ett problem, både för individen som inte har ett jobb, men också på samhällsnivå. Om företaget, istället för att rekrytera själva, tar hjälp med detta, finns möjligheter till att fler nyanlända får anställning vilket är till gagn för integrationen och därmed samhället som helhet.

Men hur kan företagen egentligen göra?

Instegsjobb

En satsning från politikerna har varit instegsjobb. Instegsjobb syftar till att få in just nyanlända på marknaden, och detta genom att deras lön subventioneras av staten till viss del. Vissa krav finns dock på arbetsgivare som vill använda sig av detta:

  • Du får inte ha haft skulder kopplade till skatt som lämnats till Kronofogden.
  • Inget näringsförbud.
  • Du som arbetsgivare får inte heller ha ”betydande” betalningsanmärkningar.
  • Du får inte ha avskedat anställda på grund av arbetsbrist mindre än nio månader före anställningen.

Uppfyller du dessa krav får du dock en ersättning på 80 procent av kostnaden för den nyanländes lön. Men lönen kan givetvis inte vara hur hög som helst – maximalt kan du få 800 kronor dagligen vid anställning på heltid. Utöver det kan även ett bidrag om 50 kronor om dagen ges för att anställde får handledning på arbetsplatsen. Det här bidraget ges dock som längst i tre månader vid rekrytering av nyanlända.

Snabbspår

Snabbspår är en annan satsning från politikernas sida. Den här syftar till att snabbt och effektivt slå två flugor i en smäll; dels att få in arbetskraft till svenska yrken där det råder brist på just personal, men även till att öka integrationen genom att nyanlända med erfarenhet inom dessa yrken får en snabb väg in i arbetslivet.

Här ligger det främst på arbetsförmedlingens bord att föra samtal med dig som arbetsgivare. Samtalen går ut på att nyanlända med lämplig erfarenhet kan erbjudas praktik och en bedömning av sin yrkeskompetens. I slutändan är givetvis en hög rekrytering av nyanlända målet.

Rekryteringsföretag

Är det några som kan rekrytering, och därmed också rekrytering av nyanlända, så är det rekryteringsföretagen. Givetvis fokuserar inte de flesta rekryteringsföretagen endast på rekrytering av nyanlända (även om sådana finns), men i slutändan skapas fler arbetstillfällen vilket även kan leda till att rekryteringen av nyanlända går snabbare.

Även om det är en minoritet, finns det dock rekryteringsföretag som fokuserar just på nyanlända. Vissa satsar på samarbete med olika integrationsprojekt, medan andra högt uppsatta själv har tagit initiativet.