Hyresvärdar som hyr ut till äldre och psykiskt sjuka kan uppleva vissa svårigheter på grund av vanliga funktionsnedsättningar hos dessa två grupper. Vid till utflyttning kan till exempel flyttstädning göras om. Kanske ser den äldre väldigt dåligt, och kanske kan den psykiskt sjuke inte orka med hela det projekt som det innebär att flyttstäda ett helt boende.

Sådana här situationer kan ibland kräva professionell flyttstädning.

Fler moment i flyttstädning

Även om många äldre och psykiskt sjuka kan hålla sitt hem i ett gott skick, kräver en flyttstädning att desto fler moment utförs. Många av momenten ställer lite högre krav, så som till exempel på synen.

Flyttstädningen överlag måste dessutom hålla en hög kvalitet. Nästa boende som flyttar in ska känna att hemmet är rent och att flyttstädningen utfördes väl.

Flyttstädning inte som vardagsstädning

Vanlig städning och flyttstädning skiljer sig åt en hel del. Medan vardagsstädningen till stor del handlar om att göra hemmet trivsamt, kräver flyttstädningen att nästan varje liten detalj av lägenheten är ren.

I flyttstädningen finns flertalet moment som vanligtvis inte omfattas av ”vanlig” städning. Det kan till exempel handla om att noga rengöra ugnen, att kliniskt rengöra skåpsluckor och inne i själva skåpen, att göra rent runt ventilationen och i andra trånga vrår och utrymmen. Helt enkelt moment som ibland kan kräva professionell flyttstädning.

Konkreta exempel på vad som ska göras i flyttstädning är följande:

  • Rengöra spisfläkten, dess kåpa och dess filter.
  • Rengöra bakom och på elementen.
  • Avtorkning på eluttag och strömbrytare.
  • Rengöring av väggar och tak. Rengöring av taken kan vara svårt för många äldre, där inte hälsan finns att ställa sig på en stege och torka hela innertaket. Detta gäller såklart mer ju högre taket är.
  • Rengöring av badkaret och under det.
  • Rensning av golvbrunnen.

Som synes är vissa moment krävande, vilket kan kräva professionell flyttstädning om det handlar om äldre eller psykiskt sjuka som bor i lägenheten. Det ska även tas i åtanke att även för en professionell flyttfirma, tar en flyttstädning ca 6 – 8 timmar (eller en hel arbetsdag).

Att arbeta med krävande moment så länge kan vara svårt för de som är gamla eller sjuka. Svårare blir det naturligtvis om det handlar om en större lägenhet, och om det är ovanligt högt i tak.

Med allt det här i åtanke kan det vara läge för hyresvärdar att anlita professionell flyttstädning om det är en äldre eller sjuk, psykiskt såväl som fysiskt, som ska flytta från lägenheten.