Det pågår en väldig diskussion om integration just nu, och har så skett de senaste 15-20 åren. Åtminstone ända sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Kritiker till partiet har förutspått att partiets invandringsfientliga politik kommer att ”spilla över” på andra politikers agendor. Och i mycket har så skett. Andra politiker pratar snart inte om annat än om den misslyckade integrationen. Precis som SD vill.

Så vad kan man göra, för en mer lyckad integration? Detta är väl en tusen kronorsfråga. Vill man göra politiska poänger kan man servera alternativ på denna fråga. Det som verkar viktigast i frågan är väl ändå att de som kommer nya till Sverige, kommer in i arbetslivet och får jobb, eller hur? Då kan branschen som erbjuder hemstädning väl vara något för alla nya svenska medborgare.

Arbete som inte kräver svenska

Meningen med att invandrare ska arbeta med hemstädning har inte så mycket med hemstädning att göra, som att det är lättare för någon som är ny i språket att kunna arbeta utan att bristen på språkkunskaper ska vara ett hinder i arbetet. Andra sådana jobb är inom restaurangverksamheter, som diskare, eller bärplockare, gatsopare och liknande arbeten som inte kräver så mycket kommunikation på svenska. En del kan arbeta med barn. Barn kan inte heller prata så mycket svenska i början av sitt liv. Och om man själv inte kan så mycket svenska kan det vara lättare att våga prata den lilla svenska som man klarar av med barn, än med vuxna.

Hemstädning är bra för språkutveckling

Att städa hemma hos folk är också bra ur flera synvinklar än bara bristen på språkkunskaper i svenska. Städarna går ju hem till folk. Är man ny i landet, lär man sig otroligt mycket genom att komma hem till folk; man ser hur de har det möblerat. Kommer de i kontakt med de boende, så lär de känna svenska traditioner, svensk kultur och liknande. På många sätt är det en väg in i det svenska samhället när man jobbar. Då får man dessutom svenska kolleger, svenska chefer och så vidare.