Bostadsmarknaden i Stockholm är ett dyrt nöje – ett nöje som till stora delar bara är tillgängligt för dem som har ett fast jobb med en bra inkomst. Samtidigt så är det många som arbetar i lågavlönade yrken som behöver utföra sina yrken inne i huvudstaden. För dessa är de uppdrivna priserna på bostadsmarknaden ett stort problem.

Detta är personer som i många fall utesluts från möjligheten att kunna köpa en bostad, särskilt sedan man idag får låna till högst 85% av köpesumman. På hyresmarknaden ser det än värre ut. Personer som har stått i bostadskö sedan de fyllde 18 får vänta till dess att de har fyllt 30 år eller mer innan de ens erbjuds en bostad ute i de mer avlägsna förorterna.

Det handlas mycket svart med bostadskontrakt och priserna ligger på en nivå som äter upp över halva inkomsten eller mer, till och med för en mindre etta i ett mindre attraktivt område.

Visst byggs det nytt på sina håll, men för det mesta så är detta lyxlägenheter eller dyrare villor och radhus som även de hamnar i en prisklass som är bortom vad en låg- eller normalinkomsttagare har råd med utan att låna det maximala belopp som kan beviljas med deras inkomst.

Den som driver eget företag kan ha svårt att få lån, även med en relativt bra inkomst. Bankerna är strikta med vilka som beviljas lån och det räcker inte med att visa att man har drivit företag framgångsrikt i ett flertal år för att få låna. Detta är något som inte minst drabbar invandrare, en grupp som gärna startar egna företag.

Vad kan göras för att ändra på denna situation? Till att börja med måste det bli möjligt för fler att kunna bygga hus i Stockholm. Kommunalt ägda tomter som inte används till något särskilt borde kunna upplåtas till initiativ som verkar för att skapa fler betalbara bostäder.

Det borde organiseras kurser i hur man kan gå samman för att starta en egen bostadsrättsförening. Detta skulle kunna vara en lösning på problematiken med fastighetsägare som vill tjäna så mycket som möjligt på fastighetsförsäljningar. Går de framtida ägarna istället samman och tar fram ett hållbart projekt och försöker hålla ner kostnaderna borde det vara möjligt att skapa bostäder som man faktiskt har råd med.

Ett annat alternativ som borde kunna utnyttjas bättre är att bygga fler Attefallshus. Denna lösning har blivit populärare i och med att reglerna har lättats för att få bygga till på detta sätt. Samtidigt så finns det många som sitter på tomter som inte utnyttjas till fullo. Här skulle man till exempel kunna skapa en databas där personer som har tomtmark tillgänglig skulle kunna sälja eller arrendera ut denna. Det finns egentligen gott om plats i Stockholm, men denna måste utnyttjas på rätt sätt för att de som behöver bostäderna mest ska kunna få in en fot på marknaden.