I Sverige gifter sig ungefär 40.000 par varje år. En siffra som är glädjande då det innebär att ungefär 80.000 personer hittat sitt livs kärlek och valt att ge varandra de äktenskapliga löftena. Varje mynt har dock två sidor. I detta fall så handlar det om hur många av dessa giftermål som faktiskt fungerar och där parterna i fråga håller ihop över resterande del av sina liv. Det sker nämligen skilsmässor och detta är faktiskt vanligare än vad många tror. om vi säger att ungefär 20.000 stycken sådana äger rum varje år i Sverige så får vi en konkret siffra på att devisen om att mötas och skiljas verkligen är relevant i dagens samhälle.

Livet är oförutsägbart

Kort sagt: livet tar vändningar som vi inte kan förutse. Ibland så händer det att man växer ifrån varandra, att kärleken inte längre finns där – eller att den dyker upp på något helt annat ställe. Vi kan inte påverka allt och den vi trodde var den stora kärleken kan efter några år visa sig vara helt fel person.

Det finns dock vissa saker som sker i samband med skilsmässor. Saker som sker av onödiga anledningar och där omvärlden är den stora boven i dramat. Hur ser du själv på en skilsmässa? Ställer man den frågan och inväntar ett ärligt svar så är det troligt att många ser det hela som ett stort misslyckande. I synnerhet om skilsmässan i fråga skett i ett förhållande där det finns barn. Och: i synnerhet om skilsmässan sker på mammans initiativ. Det finns väldigt många stigman i vårt samhälle och vi anser att ett av de stora ämnena gäller ensamstående mammor. Att vara mamma i dagens samhälle och leva utan partner är tufft nog som det redan är – ska man till detta addera den skuld som kommer utifrån så blir det ett rejält ok att bära.

Många olika anledningar till skilsmässa

Enligt vår mening så finns det ingen som vet varför en skilsmässa har skett. Maken kan ha varit våldsam, maken kan ha varit missbrukare, maken kan ha misskött sig så pass mycket så att det inte fanns kvar någon annan anledning än att ansöka om skilsmässa/ensam vårdnad.

Att då – som utomstående – ta för givet att mamman i fråga är en lycksökerska, att hon kanske träffat en ny kille vid sidan av eller ett hon “vill ha egentid” det är att visa på både bristande medkänsla och på en bristande respekt. Ingen går in i ett äktenskap med intentioner att man ska sko sig på den andre, ingen vill viga sig för att sedan skilja sig och ingen som gifter sig – särskilt med barn inblandade – gör det av andra skäl än av kärlek.

Tolstoj var en klok man

Att saker och ting sker bakom lyckta dörrar, att allt kanske inte är så bra som det ser ut och att – som Tolstoj skrev – varje olyckligt par är olyckliga på sitt eget lilla vis är något som man ska ha i beaktning. Nästa gång du ser den där ensamstående mamman gå med sitt barn i handen – var inte så snabb att döma. Du har ingen aning om vad som ligger bakom.

Här kan du läsa mer om vårndnadstvister och ensam vårdnad.