Vid en skilsmässa så fortsätter föräldrarna att ha gemensam vårdnad om barnen. Detta innebär att man tillsammans ska komma överens om viktiga beslut gällande barnens framtid och att man gemensamt ska sörja för att barnen har det bra ekonomiskt, får trygghet och kärlek. Samma som alltid, men med skillnaden att det numera finns två hem snarare än ett gemensamt. 

För de allra flesta så fungerar detta bra. Föräldrar kan fortsätta att hålla god ton och visa varandra respekt där man hela tiden tänker på barnens bästa. Man agerar, helt enkelt, vuxet. 

För andra så blir det större problem. Om exempelvis en skilsmässa i sig varit problematisk så är det inte ovanligt att frågor om vårdnaden även de tenderar att bli svåra att lösa. Vissa använder sina barn som ett slags slagträ för att hämnas: man obstruerar umgänget med den andra föräldern och man försöker hela tiden sabotera relationen mellan barn och förälder. Det kan ske genom att man inte hämtar barnen, inte lämnar dem, inte ringer eller svarar i telefonen, att man smutskastar den andra föräldern eller att man exempelvis vägrar att komma överens även om de mest basala saker. Där kan det till slut leda till att den andre föräldern lämnar in en ansökan om ensam vårdnad, stämmer den andre och provar saken rättsligt. Samarbetsproblem är den vanligaste orsaken till en vårdnadstvist i Sverige. 

Men, det finns även andra skäl som kanske är enklare att förklara. En vårdnadstvist kan vara den enda utvägen. Far barn illa så måste de också räddas. Det kan då handla om hot, våld, missbruk, allvarliga psykiska sjukdomar, kriminalitet eller sexuella övergrepp som bakomliggande orsaker. Vid sådana vårdnadstvister så behövs ingen förklaring: där måste de prövas rättsligt. 

Samarbetssamtal innan vårdnadstvist 

De som handlar om rena samarbetsproblem kan ofta lösas på annat sätt. Många glömmer bort att man strider om de man älskar mest och blir blinda av exempelvis hämndbegär. Man har svårt att se klart och man försöker hämnas på sitt ex genom att försöka vinna barnen. Det handlar då om att man också kan ge sina barn själsliga ärr att bära genom resten av livet. Att exempelvis den gamla partnern varit otrogen eller träffat en ny är moraliskt förkastligt – men det ger inte denne till en dåligt pappa/mamma. 

Samarbetssamtal ska erbjudas – enligt lag och kostnadsfritt – av varje kommun i Sverige. Vid sådana får föräldrar i en vårdnadstvist, tillsammans med juridiska ombud samt kunnig personal från kommunen, sitta ned tillsammans och försöka hitta konstruktiva lösningar på de problem som finns. Detta brukar ha en stor inverkan och lösa upp många knutar som leder till att en vårdnadstvist avslutas. 

Det finns alltså andra vägar att gå snarare än att påbörja en vårdnadstvist. Genom ett samarbetssamtal så kan många föräldrar hitta lösningar och framförallt inse att de alltid ska sätta barnen först och lägga personliga känslor åt sidan. Kort sagt: att agera mer vuxet.