Alla har inte samma möjligheter att betala för tandvård. Det kan till exempel gälla dig som söker asyl i Sverige, människor som lever gömda här i Sverige eller om du är svensk medborgare men lever utan en egen bostad. Då är det viktigt att veta att också du har rätt till akut tandvård.

En vuxen person som söker asyl här i Sverige, eller vistas i landet utan tillstånd har rätt till tandvård och sjukvård som är akut. En person som ännu inte har fyllt 18 år räknas fortfarande som barn i Sverige och ska erbjudas tandvård och sjukvård på samma villkor som gäller alla barn här i landet.

Om du har problem med tänderna kan du ta kontakt med folktandvården för att få den hjälp du behöver. Barn och unga har alltså rätt till tandvård som alla andra i den åldern. Om du är vuxen har du också rätt till akut tandvård och det är då upp till tandläkaren att bedöma om dina problem är akuta och måste åtgärdas omedelbart eller om behandling kan vänta.

Remiss för att träffa specialist

Om din tandhälsa kräver specialistvård kan du behöva en remiss. Du kan också behöva betala för tandvården, i alla fall delar av den. Det gäller även barn som behöver särskilda ingrepp. Kostnaden kan variera beroende på i vilket landsting du söker tandvård.

En remiss är ett slags meddelande som en tandläkare du besöker skickar vidare för att du ska få träffa en annan tandläkare som är specialist. I remissen kan det stå uppgifter om hur din tandhälsa är och det kan också finnas uppgifter som berättar om du haft liknande problem tidigare. Den mottagning som tar emot remissen och har specialist-tandläkare på plats kallar dig sedan till ett besök.

Viktigt att veta är att du inte behöver remiss för att ringa folktandvården!

Om du skadat din mun på ett omfattande och dramatiskt sätt bör du uppsöka en akutmottagning istället och för det behövs ingen remiss. Vårdpersonalen bestämmer om du behöver vård omedelbart eller om din behandling kan vänta.

Så går besöket till för asylsökande

När du som asylsökande vänder dig till en tandläkare eller uppsöker en annan sorts vårdinrättning i Sverige behöver du berätta ditt namn, födelsedatum, en adress och gärna ett telefonnummer.

Den som är asylsökande ska också visa sitt så kallade LMA-kort – det står för Lagen om Mottagande av Asylsökande.  Har du inget LMA-kort? Då kan du visa upp ett kvitto som visar att du lämnat in en ansökan om asyl i Sverige. Asylsökande barn som besöker tandläkaren ska också ha med sig sitt LMA-kort eller kvittot på inlämnad asylansökan. Det är Migrationsverket som kan ge dig LMA-kort och kvitto på din asylansökan.

Tandvård för dig som är hemlös

Om du saknar en egen bostad och inte har pengar till tandvård bör du till att börja med ta hjälp av socialtjänsten som då tar ställning till om du kan få tandvård inom ramen för socialtjänstlagens bestämmelser. Det finns orter i Sverige som har speciella mottagningar för hemlösa personer som behöver tandvård, sjukvård eller annan hälsovård. Inom en rad kommuner arbetar också ideella (frivilliga) organisationer för att ekonomiskt hjälpa personer som inte har råd med tandläkarbesök.

Om du inte har råd med en kostsam behandling av dina tänder kan du också rådgöra med tandläkaren om olika typer av behandlingar. Ibland finns mindre kostsamma lösningar som fungerar tillräckligt bra under en kortare period.

Du som vill ha mer information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få bör ta kontakt med det landsting som du tillhör. Du som behöver rådgöra med socialtjänsten kring tandvårdskostnaderna kontaktar socialkontoret i den kommun som du tillhör. Det finns också möjlighet att få hjälp av de ideella organisationerna eller från stiftelser och fonder som arbetar för jämlik tandvård.