Toleransprojektet.se

För mer tolerans i arbetsliv & skola

tolerans i skolan

En marksanering gör skillnad

Hur ser det egentligen ut på den tomt du planerar att köpa? Idag har vi ett helt annat sätt se på miljöfrågor mot för hur det såg ut förr. Industrier, glasbruk och exempelvis kemtvättar kunde dels placeras lite varstans och dels fanns också ganska slappa regler kring utsläpp och hantering av de gifter som användes inom ramarna för dessa verksamheter.

Detta är något som vi idag får ta konsekvenserna av. För, det som göms i snö kommer fram i tö: nu kan man se spåren av de brister som fanns förr och detta i att mark är förorenad eller kontaminerad av giftiga ämnen. Detta kan innebära att det finns faror med att bygga exempelvis hus, fastigheter eller byggnader i områden där det tidigare fanns exempelvis sågverk eller glasbruk – eller där exempelvis brandförsvaret utförde övningar. Genom en marksanering kan man åter göra marken beboelig och göra den fri från alla giftiga ämnen.

Marksanering från start till mål

En marksanering ska alltid utföras av utbildad personal och vikten av att hitta rätt partner i frågan ska inte underskattas. Det finns några steg som visar hur en marksanering går till.

Det första steget är att undersöka marken. Genom provtagning kan man fastställa A) vilka giftiga ämnen som finns i marken B) hur pass stort problem det handlar om – hur stor yta är kontaminerad och C) ta fram rätt metod för en marksanering. Det senare kan innebära att man använder sig av biologiska metoder, av termiska sådana eller om kemisk- eller mekanisk marksanering för att ta bort gifterna och de farliga ämnen som finns i jorden. Det sista steget handlar sedan om en slutbesiktning där en ny mätning och kontroll genomförs.

Visar alla dessa tester på att marken är frisk och bra igen så kan de planerade bygget ta fart. En marksanering gör en enorm skillnad då den sopar igen spåren av den okunskap som fanns i vårt samhälle förr om åren. Ta hjälp av detta företag när du behöver hjälp med sanering av förorenad mark: www.marksanering.nu

Vårdnadstvist kan ta på krafterna

Om du har hamnat i en vårdnadstvist letar du säkert efter en kunnig och erfaren jurist eller advokat. Titta efter experter på familjerätt och humanjuridik.

Om du har hamnat i vårdnadstvist med din före detta partner kan livet kännas riktigt jobbigt och läskigt. Du vill ju ditt barns bästa, samtidigt som du behöver värna om dina juridiska rättigheter. Att vårdnadstvister dessutom tenderar att vara långdragna gör ju inte saken bättre. Det är en psykiskt påfrestande situation för både vuxna och barn

Eftersom det för de allra flesta är första gången man hamnar i en liknande situation kan man känna sig väldigt förvirrad och överväldigad. Majoriteten av svenskar har ju en begränsad erfarenhet av juridiska mål och tvister. Det är helt naturligt att känna både oro och förvirring.

Expert på vårdnadstvist

Eftersom en vårdnadstvist ofta är ett komplicerat fall med många komponenter att ta hänsyn till krävs det en expert. När du väljer advokat kan det vara klokt att välja någon som är expert på just vårdnadstvister och familjerätt. Då har du både kunskap och erfarenhet på din sida. Mitt i allt känslomässigt kaos som en vårdnadstvist kan medföra, är det viktigt att ha stabila och kunniga personer som guidar dig genom processen.

En kunnig advokat eller jurist tar hänsyn till alla aspekter i en vårdnadstvist. Det viktigaste är ju trots allt att barnen mår bra och får fortsätta att ha en trygg uppväxt. Tyvärr kan liknande rättsprocesser och tvister göra att nya och infekterade konflikter mellan parterna uppkommer. Där är det extra viktigt med kunniga advokater och experter. Få hjälp av sådana via denna hemsida: www.vårdnadstvist.nu

Inget återbesök på besiktningen tack vare bilverkstad i Göteborg

Bilägare som använder bilverkstad med många tjänster kan skatta sig lyckliga. Det finns en verkstad i Göteborg som har extra allt i tjänsterna för sina kunder.

Kristin hade ända sedan hon flyttat till Göteborg använt sig av samma bilverkstad. Hon var inte bara där när bilen gått sönder. Hon satte nämligen stor ära i att ta hand om sin bil genom att lämna in den på service varje år. Detta året hade det dock inte blivit av då ekonomin svajade lite för tillfället.

Det var nu dags för besiktning och det gnagde lite i henne att bilen inte var servad. Men hon trodde trots detta att den enkelt skulle gå igenom. Den var ganska ny och som sagt väl omhändertagen. Så hon åkte dit glad i hågen och kunde inte tro sina öron när det visade sig att hon hade några “tvåor”.

Bästa bilverkstad i stan

Det visade sig i och för sig att benämningen “tvåor” inte fanns längre för saker som man behövde åtgärda och komma tillbaka för. Hon fick dock veta att det var något under bilen som var tvunget att åtgärdas och att bilen skulle återbesiktigas. Dessutom var det en lampa vid nummerplåten som hon behövde byta.

Som vanligt vid fel vände hon bilen mot Mekonomen bilverkstad i Göteborg. De fick se besiktningspappren och sade att de kunde fixa felen och släcka “tvåorna” så att hon inte behövde åka tillbaka. Hon frågade om de även kunde göra den årliga servicen med det samma och det kunde dom. Hon ville inte råka ut för några fler överraskningar.

Proffsig hjälp gör det lättare att få arbetstillståndet

Har du hittat några jobb du vill söka i Sverige, men vet att du måste ha arbetstillstånd? Ta då kontakt med en certifierad byrå för hjälp längs vägen.

Känner du att det knappt är lönt att söka om ett arbetstillstånd på grund av tiden det tar? Du ska inte tänka så, för det går att korta ned tiden ganska rejält. Att ensam söka om ett arbetstillstånd kan ta över ett år. Men om man tar hjälp av en byrå som är certifierade av Migrationsverket, så kan du få ned tiden till endast cirka tio dagar. Det är en enorm skillnad och ger dig möjligheten att påbörja ditt nya liv mycket snabbare. Det finns riktigt bra byråer där ute som är redo att ta sig an ditt ärende. Den som arbetar för en sådan byrå är en specialiserad advokat för arbetstillstånd, som alltså kan allt inom det området.

Ta hjälp från start med arbetstillståndet

Visst kostar det att anlita en byrå att sköta din ansökan. Men det är också pengar som kan löna sig eftersom man tjänar igen på detta när man börjar jobba. Det finns olika bestämmelser för vilken typ av jobb det är du får söka. Allt detta får du hjälp med. Anlitar du en byrå redan från start så tar de hand om allting. Det vill säga att de har koll på alla dokument och kan hjälpa dig på nytt även om du skulle bli nekad. Det lönar sig att anlita dem.

Vad gäller vid narkotikabrott i Sverige?

Vad gäller om du är misstänkt för narkotikabrott i Sverige? Det kan vara svårare att veta i en alltmer global värld. Anlita en försvarsadvokat som är erfaren.

Olika länder har olika lagar vad gäller narkotika. I vissa stater i USA så är cannabis helt lagligt och säljs öppet. I Storbritannien är anabola steroider lagligt och i Portugal så är narkotika helt avkriminaliserat till exempel. Och med en alltmer global värld så kan det vara svårt att veta vad som gäller i Sverige, i synnerhet för unga. Du ser dina idoler som röker cannabis öppet i musikvideos och på öppen gata, och då är det svårt att veta vad man ska ta sig till. I Sverige är narkotika olagligt i alla dess former. Om du eller en anhörig är misstänkt för narkotikabrott så borde du söka en kunnig försvarsadvokat som är väl påläst i ämnet och kan ge dig bästa möjliga försvar.

Du har rätt till försvarare vid misstanke om narkotikabrott

Du har rätt till en försvarare om du är misstänkt för narkotikabrott. Du kan låta staten utse en försvarare, men om du vill kan du välja din egna försvarare och det är att rekommendera. Du ska ha bästa möjliga försvar och då behöver du en advokat som kan narkotikabrott. Denne behöver också kunna föra din talan vid förhör med polisen och, om det går så långt, i domstol. Ju mer kunskap din advokat har om ett specifikt brott desto bättre blir chanserna att frias. Här kan du läsa mer om att kontakta en försvars advokat för narkotikabrott: narkotikabrott.nu

Har alla rätt till rättshjälp?

Att man som misstänkt för ett brott har rätt till ett försvar är en av grundpelarna som vårt samhälle vilar på. Alla har rätt till en rättvis prövning och där är en advokat en förutsättning för att det ska ske. Ser man till misstanke om brott som kan leda till fängelse så har man rätt till en offentlig försvarare vars arvode bekostas av statliga medel. Blir man frikänd så betalar man ingenting. Blir man däremot dömd så får man, via en avbetalningsplan, börja betala tillbaka till staten. Samma sak gäller för dig som blivit utsatt för ett brott. Du har rätt till ett målsägandebiträde vars kostnad täcks av staten. 

Det är en viktig princip, men det finns emellertid andra juridiska dilemman som kan innebära att man inte alls har samma förutsättningar. Vid exempelvis tvister så täcks kostnaden för juridisk representation av rättsskyddet. Detta finns inkluderat i den egna hemförsäkringen och hur pass mycket det täcker avgörs också av vilket typ av avtal man skrivit med sitt försäkringsbolag. Det är viktigt att kolla upp detta innan man skriver under sin hemförsäkring då exempelvis en tvist de facto kan komma att uppstå lite ur tomma intet. Med ett högre rättsskydd så har man också mer ekonomiska muskler att driva ärendet vidare. 

 Om man saknar hemförsäkring och därmed också ett rättsskydd då? Ja, då finns en annan möjlighet och detta i att ansöka om rättshjälp. Det innebär att staten täcker en del av kostnaden. Gällande rättshjälp så måste man emellertid ansöka om ett sådant och långt ifrån alla ser sina ansökningar godkända. Man måste uppfylla vissa kriterier vad gäller den egna ekonomin och där det ekonomiska underlaget inte får överstiga 260.000 kronor per år. 

Vissa faller mellan stolarna 

Rättshjälpen ska fungera som den yttersta garanten för allas rättstillgänglighet och den ska innebära att även de personer som saknar ekonomiska medel ska ha rätt till juridisk hjälp och försvar. Det som emellertid visat sig är att många, trots detta, faller mellan stolarna. Skyddsnätet håller inte. 

Det stora problemet ligger i att taket för rättshjälp – de 260.000 kronor vi nämnde – inte har höjts på tio år. Det skapar ett problem då samtidigt lönerna ökat ganska rejält. Många har en högre ekonomisk underlag än så och om man då samtidigt saknar ett rättsskydd så kan det leda till en situation där man plötsligt inte har något juridiskt stöd. Man tjänar för mycket för att beviljas rättshjälp – men har samtidigt inte något rättsskydd. Och, man har heller inte råd att anlita en advokat eller en jurist på egen hand. De fattigaste drabbas inte – och heller inte de rikaste. De som kommer i kläm är de som tjänar hyfsat med pengar, vilket handlar om en ganska betydande del av befolkningen. 

Ett annat problem är att man även vid ett beviljande av rättshjälp kan hamna i en ekonomisk knipa. Detta som en följd av att man till viss del måste bekosta sina advokatkostnader ur egen ficka. Ett exempel på detta är att om man tjänar mellan 200- 260.000 kr/år så ska man betala 40% av advokatkostnaden själv. Det blir i slutändan en ganska betungande kostnad.  

Här finns kanske all anledning att se över nuvarande system och åtminstone se över taket för rättshjälp. Det torde vara på tiden att detta höjs och når en mer lämplig nivå. Alla har rätt till en rättvis prövning och ett bra försvar i samband med juridiska tvister och rättsliga mål. Som det är nu så hamnar lite för många utanför systemet.

Har hälsohetsen i samhället gått för långt?

Många forskare och andra kunniga menar att hälsohetsen har gått för långt i vårt samhälle. Förr kanske man trodde att folk var ohälsosamma på grund av att de inte visste bättre men så är inte fallet idag. De flesta vet mer än vad de kanske själva önskar om hur man äter nyttigt och tränar rätt. Problemet är dock att det är svårt för många att hitta tid i sina livspussel för att träna. Lever man i en barnfamilj så vet man att quinoa och rawfood inte står särskilt högt upp på önskelistan vilket innebär att man behöver laga två maträtter om man skall få bort halvfabrikat och pasta. Dessutom är nyttig mat många gånger dyrare än halvfärdiga och lättlagade rätter. 

Hälsostress är farligt i sig

Att stressa upp sig över sitt ohälsosamma liv är ironiskt nog farligt i sig och kan leda till en rad sjukdomar och farliga hälsotillstånd.  Stress gör att du får högt blodtryck vilket är farligt för hjärtat. En hjärna under stress på högvarv vilket kan leda till utbrändhet. Blodet försvinner från magen vilket leder till sämre matsmältning och kan ge problem med smärtor och trög mage. Den stressade kroppen frigör en rad hormoner, däribland kortisol som i för höga doser ökar risken för åderförkalkning, fetma och diabetes typ 2.  

Hitta en balans som funkar från dig

De flesta har inte tid att träna fem dagar i veckan och laga nyttig mat från grunden. Vi är inte heller alla stöpta i samma skal och måste generellt inse att en hälsosam kropp kan se ut på många sätt. Om du vill leva hälsosammare måste du hitta en balans och ett sätt som fungerar för dig och som du kan hålla. Att gå in stenhårt för något för att sedan misslyckas hålla uppe dina högt uppsatta mål gör bara att du känner dig dålig och får sämre självförtroende. Börja med något litet som till exempel en halvtimmes promenad på lunchen. Om du går ut med dina vänner eller arbetskamrater kan du byta ut ett glas alkohol mot ett alkoholfritt alternativ. 

Hitta alternativ 

Du behöver inte sluta med några livsmedel om det inte är så att du är allergisk eller har en intolerans. Däremot kan du dra ner på eller byta ut sådant som du upplever att du inte mår bra av. Vissa har en överkänslighet mot gluten eller laktos men idag finns många bra alternativ vilket gör att du inte behöver sluta med pasta eller mjölk i kaffet. Det gör det också enklare för dig med familj och andra att ta hänsyn till. 

Var snäll mot dig själv

Det viktigaste är att vara snäll mot dig själv. Ingen mår bra av självhat. Självkärlek är grunden för att få ett hälsosammare liv. Om du älskar dig själv och din kropp kommer du också göra val som är bra för den. Gå regelbundet på hälsokontroll i Stockholm för att hålla koll på dina värden. Ta det lugnt och var beredd på att det tar många år att hitta en balans. Livet ändras hela tiden vilket gör att du måste anpassa dig, gör det bästa av situationen och fokusera på din självkärlek så kommer de hälsosamma valen av sig själv.

Äta veganskt – ett politiskt ställningstagande

Idag är det ganska vanligt med veganism, speciellt bland ungdomar. Vår egen superstjärna Greta Thunberg är självklart vegan och argumenterar ofta för att vi i västvärlden borde byta till en vegansk kosthållning. Att vara vegan signalerar att man bryr sig om sin omvärld och om de som inte kan föra sin egen talan, helt klart ett politiskt ställningstagande för en hållbar och rättvis värld. Det finns flera goda argument till varför man borde bli vegan. Här nedan listar vi några av dom. 

Solidaritet med djuren

De som far mest illa i köttindustrin är såklart djuren. Regelbundet kommer det nya reportage och rapporter från slakterier och djurfarmar om grymheter mot djuren. Inte ens svenska ekologiska gårdar har en helt skrupelfri djurhållning. Grisar, som är ett mycket lojalt och intelligent djur, far mycket illa. De får sällan den miljö och den stimulans de behöver för att må bra. Grisar skiljer sig egentligen inte så mycket ifrån hundar, de kan kommunicera med varandra, busa och kela. Det är hemskt att tänka på de bilder man sett av djur som far illa. Att sluta äta kött, ägg och mejeriprodukter är en solidaritetshandling med djuren.

En global miljögärning 

En stor del, hela 15 %, av växthusgasutsläppen kommer från köttindustrin. Det är mer än hela världens samlade transporter. Vi odlar soja och spannmål, som är fullgod kost för människor, och ger till djuren som foder. I Amazonas hugger man ner regnskog för att ge plats åt dessa sojaplantage. Animaliska produkter kräver hela tio gånger mer energi än växtbaserade produkter. Det är svårt att försvara den typen av konsumtion när vi har klimatmål som måste nås. Att vara vegan är att ta ansvar för både nutid och framtid. 

Vegansk catering

Nästa gång du ska beställa mat till en fest eller till ett företagsevent kan du prova vegansk catering. Vegansk mat passar också flertalet allergiker och kan ätas av både köttätare och vegetarianer.  Det är ett lätt sätt att göra en god gärning i dubbel bemärkelse. Vegansk mat är lättsmält och energifylld så ni kan studsa igång efter er måltid. 

Idag finns det många fantastiska vegetariska och veganska restauranger och cateringfirmor i Sverige. Inte minst i Stockholm som är en medveten och trendig stad när det kommer mat. Det finns riktigt bra vegansk catering i Stockholm som kommer uppfylla alla era förväntningar på en fräsch, delikat och sund måltid. Överraska dina kollegor och gäster, det kommer bli ett positivt möte för dom med vegansk mat!

Är Googles sökdominans ett demokratiproblem?

För de allra flesta så är Google det givna valet när man ska söka efter information. Detta oavsett om det handlar om att söka efter en specifik händelse, en produkt, en tjänst eller exempelvis vilket väder man kan förvänta sig till helgen. Google underlättar vår vardag och är, i och med detta, också förknippat med någonting positivt. 

Det finns emellertid också en baksida. Google har, liksom Facebook, Amazon och Twitter, skaffat sig ett monopol. Man är större än alla konkurrenter och kan därför agera utifrån detta. Monopol är sällan något att eftersträva. Den största delen av kritiken mot Google handlar om att företaget visar slapphet i att ta bort material som strider mot lagar och en flathet i att sortera bort exempelvis videos som sprider propaganda som inte stämmer överens med verkligheten. 

Kritik mot Google – högerextremt material tillåts ligga kvar 

Detta kan illustreras av exempelvis högerextrema grupper som kan lägga ut videos om förintelsen eller där man publicerar propaganda förklädd som nyhetsartiklar. Gömt i detta finns också konkret kritik där exempelvis journalister och advokater hängs ut med namn och bild – i sina egna hem – i nämnda kanaler. Det handlar om ett hot mot hela vår rättsstat och, i och med detta, också ett hot mot demokratin. 

Google är ett kraftfullt verktyg som går att manipulera – något som exempelvis extrema sidor på högerkanten kunnat utnyttja. Google själva agerar och bemöter denna kritik med att man visst tar bort material som bryter mot exempelvis lagar eller som strider mot företagets egna policy. Frågan är om det räcker?  

Att material som exempelvis påtalar att förintelsen aldrig ägt rum, att material som sprider ren hat-propaganda eller att listor över advokater – kompletta med namn, adresser och bilder – kan ligga kvar i flera dagar utan att någonting görs är de facto ett hot mot demokratin. Att Google indirekt bidrar till att hat och hot om våld sprids är allvarligt och här har man definitivt något att arbeta med om man ska fortsätta behålla sin dominans som global sökmotor. 

Rätt SEO-byrå kan hjälpa företag att ranka högre 

Många vill även peka på andra problem med Google. Hur kan exempelvis vissa företag hamna högre upp i listan över sökresultat än andra? Det torde väl onekligen handla om en orättvisa? Här är sanningen emellertid det exakt motsatta. Gällande exempelvis företag, produkter och tjänster så har Google och den sökmotorn visat sig vara väldigt demokratisk. 

Det går inte att köpa sig till framgång och en hög ranking i den organiska listan. Vilket konkret innebär att företag med en mindre budget kan konkurrera på ett mer rättvist sätt mot rikare företag. Genom att anlita en SEO-byrå så kan även mindre företag göra sig synliga på den åtråvärda förstasidan på Google och därigenom också locka till sig fler kunder. 

Matchen är idag mer jämlik än vad den tidigare var. Förr – med de gamla sätten att marknadsföra sig på – så vann de med störst budget i nio fall av tio. Idag så vinner de företag som agerar smartast och som valt rätt partner för sin SEO. Sett ur det perspektivet har Google snarare bidragit till en mer demokratisk värld.

Har fastighetsförvaltning blivit en klassfråga?

Har fastighetsförvaltning blivit en klassfråga? Den frågan kan egentligen kopplas till vårt samhälle i stort. Håller vi på att skapa ett samhälle som har formen av ett timglas där det finns en stor klass av fattiga, en mindre medelklass och en stor överklass? Vi är inte riktigt där, men det finns oroväckande tecken på att vi tar steg i den riktningen. 

Att vissa områden i Stockholm är mindre attraktiva än andra är ingen hemlighet. Det finns, helt enkelt, områden som inte hamnar överst på listan då folk i gemen söker bostäder. Något som också kan skapa ett utanförskap och som leder till en fråga om hönan och ägget – vad kom först? Varför blev just dessa områden mindre attraktiva och där exempelvis gäng och andra mindre positiva saker kunde födas? Var det för att just priserna var/är billigare – och kan man på något sätt i så fall vända trenden? 

En sak talar för att man kan vända trenden. Det handlar då om gentrifiering. Stockholm växer och blir större. På samma sätt som man kunnat se i andra större städer så trycks medelklassen allt längre ut i förorterna och detta som en följd av att priserna i innerstaden ökar.  

Det gör att ett område som tidigare varit lite farligare kan förvandlas och bli tryggt, säkert och attraktivt. Samtidigt som detta sker så måste man även våga ställa frågan om var problemen tar vägen? Det är kärnan i detta: man måste kunna hitta en lösning som gör att medelklassens nya områden också blir detsamma som den lite fattigare klassen – utan att det sker någon kollision. Här kan fastighetsförvaltning i Stockholm var nyckeln. 

Fastighetsförvaltning i Stockholm – så blir områden mer attraktiva 

Rätt fastighetsförvaltning i Stockholm kan ske utan att en budget sprängs. Det finns företag som erbjuder fastighetsförvaltning i Stockholm till bra priser – och som erbjuder överlägsna tjänster på köpet. Nyckeln till att få ett område mer attraktivt är att skapa mervärden. 

Man vill känna att just där vill jag bo. I många fall kan det innebära en makeover. Mer grönområden, fler lekparker, snyggare fasader, renare ytor, mer belysning och exempelvis investeringar som laddstolpar, nya energisystem – som gör boendet billigare – och bättre tvättstugor. Allt hör ihop, men många tänker sig att fastighetsförvaltning per se måste vara kostsam för att sådana investeringar ska vara möjliga. Klart står att det kostar pengar att investera i alla dessa saker. Lika klart står dock att rätt fastighetsförvaltning i Stockholm kan öka en ekonomisk planering för sådana. Däri ligger nyckeln. 

Att fastighetsförvaltning skulle vara ojämställd och lite av en klassfråga är en myt. Det finns företag som erbjuder sämre tjänster till höga kostnaden, men det finns även det motsatta: företag inom fastighetsförvaltning som är mer på tårna, som ger bättre priser och som verkligen bryr som att förbättra för den förening eller fastighetsägare man anlitats av. Tycker man att det företag man har för fastighetsförvaltning inte når den verkshöjd man vill – ja, då kan man faktiskt se sig om efter andra alternativ.

Sida 2 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén