Att konflikter i samband med en skilsmässa blossar upp är ingenting unikt. Det handlar trots allt om ett uppbrott från den som man trott sig spendera resten av livet tillsammans med och där man köpt gemensamma saker som i sin tur också ska fördelas. Naturligtvis ätter vi här den känslomässiga aspekten i första hand; men vi menar samtidigt att det är just den som gör att många konflikter uppkommer i samband med olika skilsmässor. Ser man att sin forne partner exempelvis varit otrogen eller träffat någon annan – ja, då är det också lätt till hands att man söker hämnd och försöker skipa rättvisa genom att skapa en konflikt. Kort sagt; många skilsmässor som blir bråkiga handlar i det stora hela om att man – på ett eller annat sätt – vill ge igen på sin forne partner.

Med detta sagt så kan man också säga att en skilsmässa är betydligt känsligare om det finns barn inblandade och en förälder söker denna hämnd genom att använda dessa som ett slags bollträ där en ansökan om ensam vårdnad skickas in och en vårdnadstvist således tagit form. Finns det inga andra skäl till att inleda en vårdnadstvist så måste man också inse att detta är något som i det stora hela endast skadar och till stor del också skadar barnen som denna vårdnadstvist handlar om. Här finns det all anledning att dra tillbaka ansökan om ensam vårdnad och för att nå denna insikt så kan det ibland vara bra att vända sig till den kommun där man bor.

Varje kommun i Sverige är nämligen enligt lag skyldiga att erbjuda föräldrar i en vårdnadstvist hjälp i form av en samarbetssamtal och där man tillsammans med sin forne partner får sitta ned – tillsammans med professionell hjälp – och diskutera fram en lösning. Detta gör man av den anledningen att delad och gemensam vårdnad alltid anses är bättre för barnen än vad en ensam vårdnad är – kan man då genom ett samarbetssamtal lösa en vårdnadstvist innan den går så långt som till Tingsrätten så är den lösningen naturligtvis att föredra.

Märk väl här – vi talar alltså om en vårdnadstvist där ingenting kriminellt föreligger i form av pedofili, narkotikamissbruk, allvarlig psykisk sjukdom eller våld i hemmet; vid sådana fall måste man naturligtvis se till att ensam vårdnad tilldelas den andre parten och föräldern. Föreligger sådana orsaker så bör man söka hjälp i form av ett juridiskt ombud.

Välj ett ombud vid en vårdnadstvist

Om man som kvinna exempelvis råkat ut för en systematisk misshandel av sin man och inleder en vårdnadstvist i samband med en skilsmässa så är det viktigt att man väljer rätt ombud. Med tanke på att Sverige – som vi sa – har grundtanken om att delad vårdnad är bäst för barnen så är det också svårt att vinna ett mål i rätten.

Väljer man ett ombud som specialiserat sig på just vårdnadstvist och kan uppvisa ett bra facit gällande detta så är det också ett sådant man primärt ska söka sig till. I lägen där misshandel förkommer/förekommit ska heller inte barn vistas. Rätt ombud kan hjälpa till att vinna en vårdnadstvist i Tingsrätten.